Doc. dr. kristijan Musek Lešnik, psychologist and educator
 

With more than 20 years of experience in education, Dr. Musek Lešnik is one of the leading psychologists and educational experts in Slovenia. Along to be an author or co-author of more than 50 books, handbooks and workbooks for educational professionals, he was appointed to major expert bodies in Slovenia due to his expertise in education. He served as president of the National Testing Committee and as a member of the National Board of Education. During his years as a member of the National board of education he was appointed chair of the Comittee on special education within the National board of education, and member of the Committee on elementary education within the National board of education.

In 2007 dr. Kristijan Musek Lešnik developed and started the ABC.ED programme.

Dr. Kristijan Musek Lešnik has been lecturing and researching at all three major Slovene universities during his professional carreer.

Dr. Kristijan Musek Lešnik is also author of more than 10 books and handbooks on management and organizational behavior.

 

   

 

 

Lecturing and research

     
    2014-present
Researcher
  Institute of Ethics and Values dr. Jože Trontelj, Ljubljana
     
 

2011-present

Researcher
 

Institute of Personality Psychology, Ljubljana

   
 

2010-present

Lecturer
 

Faculty of Mathematics, Natural Sciences, and Information Technologies, University of Primorska, Koper

   
 

2008-2011

Lecturer
 

Faculty of Arts, University of Maribor

   
 

2007-present

Lecturer and researcher
 

International Schoolf for Business and Social Studies, Celje

   
 

2007-2012

Lecturer
 

Faculty of Management, University of Primorska, Koper

   
 

2003-2004

Researcher on a research project
 

Faculty of Arts, University of Ljubljana

   
 

1999-2005

Director and lecturer
 

Institute of Personality Psychology, Ljubljana

 

 

1996-1999

Lecturer
 

Faculty of Security Studies , Ljubljana

 

 

 

1993-1995

Teacher
 

Vič High school, Ljubljana

 

 

 

 

Education

 

 

 

2003

Ph.D.

 

Doctorate in Psychological Sciences

 

 

Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

 

 

 

1999

M.A.

 

Masters degree in Psychological Sciences

 

 

Faculty of Arts, University of Ljubljana

 

 

 

 

1995

B.A.

 

Graduate in Psychological Sciences

 

 

Faculty of Arts, University of Ljubljana

     

 

 

 

Nominations and appointments

     
2008
  Member: National Board of Education; re-appointed by the Government of the Republic of Slovenia
     
2012
 

President: State Comittee for the National Assessment of Knowledge; appointed by the Minister of Education, Science, Culture and Sport

     
2012
 

Vice president: Task Force on Modernisation of Education; appointed by the Minister of Education, Science, Culture and Sport

     
2011
 

President: Comittee for the Special Needs Education of the National Board of Education; elected by members of the National Board of Education

     
2011
 

Member: Comittee for the Elementary Education of the National Board of Education; elected by members of the National Board of Education

     
2009
 

Member: Task Force on Legal Regulation of Education; appointed by the Minister of Education and Science

     
2008
 

Vice dean: International Schoolf for Business and Social Studies, Celje

     
2008
 

Member: Comittee for the Pre-school Education of the National Board of Education; elected by members of the National Board of Education

     
2008
 

Member: National Board of Education; appointed by the Goevenment of the Republic of Slovenia

     
2004
 

Member: Board for Development of Pre-school Education Policies; appointed by the Minister of Education and Science

     

 

 

  Publications
     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Vedenje, takšno in drugačno : priročnik za drugo triletje OŠ : [9-11 let] : [dejavnosti in delavnice za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, obvladovanje neprijetnih čustev, konstruktivno soočanje s težavami, razmišljanje o pomenu medosebnih odnosov, razmišljanje o primernem in neprimernem vedenju, spodbujanje zastavljenih ciljev, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-53-8.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Didaktične mape 2011 : 18 priročnikov : [priročnik za uporabo 18 priročnikov, dostopnih preko spletnega portala abc.viz : priročnik za prvo, drugo in tretje triletje OŠ]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-52-1.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Lestvice pozitivnega samovrednotenja : priročnik z lestvicami. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 47 str. ISBN 978-961-6671-51-4.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja v šoli ali v skupini : priročnik z vprašalniki. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 32 str. ISBN 978-961-6671-50-7.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let) : priročnik za prvo triletje OŠ : [dejavnosti in delavnice za spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-49-1.

     

 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in čustva : didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti. Ljubljana: IPSOS, 2007. [6], 36 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-4-0.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in drugi, Didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Brezovica: IPSOS, 2007. [5], 40 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-5-7.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in drugi, Didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, spodbujanje altruizma in empatije, spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Brezovica: IPSOS, 2007. 2 zv. ([5], 45; [7], 46, f.), ilustr. ISBN 978-961-6671-00-2.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in naši odnosi : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, spodbujanje altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6671-04-0.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi, čuti in čutila : didaktična mapa za vrtec in 1. triletje osnovne šole : raziskovanje čutov in čutil, spodbujanje razmišljanja o čutih, spodbujanje razmišljanja o čutilih, spodbujanje pozornosti na različne dražljaje. Ljubljana: IPSOS, 2007. 36, [17] f., ilustr. ISBN 978-961-92047-6-4.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Misli za razmišljanje : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole in za srednjo šolo : spodbujanje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih, spodbujanje razmišljanja o pomembnih etičnih vprašanjih. Ljubljana: IPSOS, 2007. [47] f. ISBN 978-961-92047-2-6.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Občutki in čustva : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole. Spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-92047-9-5.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Občutki in čustva : spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti, Didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole. Ljubljana: IPSOS, 2007. [6], 47 f., ilustr. ISBN 978-961-6671-03-3. [COBISS.SI-ID 232394496]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samopodoba, samovrednotenje : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev. Ljubljana: IPSOS, 2007. [7], 56 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-8-8.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6671-02-6.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samozavedanje : 1. triletje : didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev. Brezovica: IPSOS, 2007. [5], 36 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-3-3.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Učinkovito vedenje : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole. Ljubljana: IPSOS, 2007. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-01-9.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Učinkovito vedenje, Didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja. Ljubljana: IPSOS, 2007. 53, [8] f. ISBN 978-961-6671-06-4.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Vrednote in moralna načela : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah, spodbujanje razvoja moralnega presojanja. Ljubljana: IPSOS, 2007. [5], 46 f. ISBN 978-961-6671-05-7.

     
     
     
   

 

  Knjige o vzgoji in izobraževanju
     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-54-5.

     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Bajke in povesti o devetletki. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-55-2.

     
 

2008

ERČULJ, Justina, MIHOVAR GLOBOKAR, Ksenija, ZUPANC-GROM, Renata, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, BITENC, Darka, KAUČIČ, Maja, KOSTANJŠEK, Darinka, VEHOVEC, Majda, POL, Milan. Kazalniki kakovosti na področju ravnateljevega dela. Kranj: Šola za ravnatelje, 2008. 87 str., tabele. ISBN 978-961-6637-15-2. [COBISS.SI-ID 240972032]

     
 

2003

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije : kako razjasniti vrednote, opredeliti poslanstvo in ustvariti vizijo zavoda ali neprofitne organizacije za nove čase. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2003. 387 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6406-12-4. [COBISS.SI-ID 125520128]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, BERGANT, Katra. Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 143, XLII str., graf. prikazi. ISBN 961-90841-7-9. [COBISS.SI-ID 115296512]

     
   

 

  Druge publikacije: vzgoja in izobraževanje
     
   

2012 (intervju)

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Šola mora biti prijazna in zahtevna. Ne le eno ali drugo : dr. Kristijan Musek Lešnik. Pogledi, 11. jan. 2012, letn. 3, št. 1, str. 18-21, fotogr.

     
   

2011 (intervju)

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. "Dobro poučevanje nikoli ni bilo preprosto". Didakta, dec.-jan. 2011/12, letn. 21, št. 150, str. 5-8, portret.

     
   

2003 (avtor spremnega besedila)

PAPALIA, Diane E., OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth Duskin. Otrokov svet : otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy, 2003. XXVI, 421, G 7, L 53, Z 3, I 15, S 13 str., ilustr. ISBN 961-6459-09-0.

     
   

2003 (avtor spremnega besedila)

PAPALIA, Diane E., OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth Duskin. Otrokov svet : otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy, 2003. XXVI, 421, G 7, L 53, Z 3, I 15, S 13 str., ilustr. ISBN 961-6459-09-0.

     
 

2002 (urednik slovenskega prevoda)

CARRELL, Susan. Skupinske aktivnosti za mladostnike: priročnik za vodenje skupin. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 181 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-03-5. [COBISS.SI-ID 117105920]

     
   

2002 (urednik)

BERGANT, Katra (ur.), MUSEK LEŠNIK, Kristijan (ur.). Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki : vzroki - posledice - preprečevanje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 152 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-03-5. [COBISS.SI-ID 116234752]

     
 

2002 (prevajalec)

IVIĆ, Ivan. Razvojni koraki : pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od rojstva do sedmega leta. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. ISBN 961-6406-10-8. [COBISS.SI-ID 119134720]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

WARDEN, David, CHRISTIE, Donald . Spodbujanje socialnega vedenja : dejavnosti za spodbujanje prosocialnih medosebnih spretnosti in vedenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 128 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-01-9. [COBISS.SI-ID 114310400]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

KOTTLER, Jeffrey A., KOTTLER Ellen. Svetovalne spretnosti za vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 91 str., graf. prikazi. ISBN 961-90841-1-X. [COBISS.SI-ID 111834112]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

DRYDEN, Gordon., VOS, Jeanette. Revolucija učenja. Ljubljana: Educy, 2001. 521 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-37-9. [COBISS.SI-ID 111641600]

     
 

2000 (prevajalec)

MILLER, Karen. Otrok v stiski : priročnik za vzgojitelje, učitelje, strokovnjake in starše, ki se srečujejo z otroki, ki doživljajo stiske, krize in stres. Ljubljana: Educy, 2000. 193 str. ISBN 961-6010-34-4. [COBISS.SI-ID 107674624]

     
 

2000 (prevajalec)

YOUNGS, Bettie B.. Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe : priročnik za vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, (Samopodoba v vzgoji in izobraževanju). Ljubljana: Educy, 2000. 101 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-33-6. [COBISS.SI-ID 108858624]

     
 

2000 (prevajalec)

YOUNGS, Bettie B.. Šest temeljnih prvin samopodobe : kako jih razvijamo pri otrocih in učencih : priročnik za vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, (Samopodoba v vzgoji in izobraževanju). Ljubljana: Educy, 2000. 124 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-32-8. [COBISS.SI-ID 108856064]

     
 

2000 (prevajalec)

AKIN, Terri, COWAN, David, PALOMARES, Susanna, SCHILLING, Diane. Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo : [priročnik za učitelje in svetovalce], (Pomoč otrokom). Ljubljana: Educy, 2000. 65 str. ISBN 961-6010-31-X. [COBISS.SI-ID 109928448]

     
   

 

  Organizacijska psihologija
     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Od zadovoljstva potrošnikov do programov zvestobe : nekateri psihološki dejavniki zadovoljstva in zvestobe potrošnikov in njihova integriranost v programe za sistematično spodbujanje zadovoljstva, zvestobe in želenega vedenja potrošnikov, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2008. 235 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-266-010-9. [COBISS.SI-ID 241141760]

     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vrednote, poslanstvo in vizija podjetja : organizacijske vrednote, poslanstvo in vizija podjetja kot jedrni elementi strateškega managementa, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper), (Management). Koper: Fakulteta za management, 2008. 239 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-266-011-6. [COBISS.SI-ID 241142528]

     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Programi zvestobe in sorodne CRM strategije : načrtno spodbujanje vračanja in zvestobe potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2008. 86 f., ilustr., grafi. ISBN 978-961-6671-48-4. [COBISS.SI-ID 237158912]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Organizacijske vrednote : kako do jasnih organizacijskih vrednot v podjetju. Ljubljana: IPSOS, 2007. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-12-5. [COBISS.SI-ID 235164928]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Pomen jasne vizije, poslanstva in organizacijskih vrednot za podjetje. Ljubljana: IPSOS, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-09-5. [COBISS.SI-ID 235163904]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Poslanstvo podjetja : kako do jasnega občutka poslanstva v podjetju. Ljubljana: IPSOS, 2007. 46 f., tabele. ISBN 978-961-6671-08-8. [COBISS.SI-ID 235163392]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vizija razvoja podjetja : kako do učinkovite vizije razvoja podjetja. Ljubljana: IPSOS, 2007. 59 f., tabele. ISBN 978-961-6671-10-1. [COBISS.SI-ID 235164160]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Zadovoljstvo potrošnikov : psihološki dejavniki vedenja in zadovoljstva potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2007. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-11-8. [COBISS.SI-ID 235164416]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Zvestoba potrošnikov : psihološki dejavniki vedenja in zvestobe potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2007. 88 f., tabele, grafi. ISBN 978-961-6671-07-1. [COBISS.SI-ID 235163648]

     
   

 

  Organizacijska psihologija
     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Kdo se še boji volkov? : kako preživeti in biti uspešen v učeči se organizaciji. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 62 str., ilustr. ISBN 961-6406-06-X. [COBISS.SI-ID 118013696]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Metkina dilema in nasploh o lemingih : o poslanstvu in viziji. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 79 str., ilustr. ISBN 961-6406-09-4. [COBISS.SI-ID 119134464]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Sence neandertalcev : zgodba o prepričanjih, ki nas omejujejo v življenju in pri delu. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 78 str., ilustr. ISBN 961-6406-05-1. [COBISS.SI-ID 118014208]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Vrh ledene gore : obvladovanje skritih sil, ki ogrožajo naše organizacije. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 72 str., ilustr. ISBN 961-6406-08-6. [COBISS.SI-ID 119134208]

   
   

 

  Druge publikacije
     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Okušam, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-5-2. [COBISS.SI-ID 114311680]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Slišim, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-3-6. [COBISS.SI-ID 114311168]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Tipam, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-4-4. [COBISS.SI-ID 114311424]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vidim, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [32] str., ilustr. ISBN 961-90841-2-8. [COBISS.SI-ID 114310912]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Voham, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-6-0. [COBISS.SI-ID 114311936]

     
 

2001 (prevajalec)

CAVE, Kathryn. Drugačen. Ljubljana: Educy, 2001. [25] str., ilustr. ISBN 961-6010-38-7. [COBISS.SI-ID 112016384]

     
 

2001 (prevajalec)

VARLEY, Susan. Jazbečeva darila v slovo. Ljubljana: Educy, 2001. [25] str., ilustr. ISBN 961-6010-36-0. [COBISS.SI-ID 111041024]

     
 

2001 (urednik slovenske izdaje)

BRIGGS, Raymond. Sneženi mož , (Zbirka Gugalnica). Ljubljana: Educy, 2001. 32 str., ilustr. ISBN 961-6010-51-4. [COBISS.SI-ID 113399552]

     
 

2001 (prevajalec)

GRINDLEY, Sally. Bobi gre v šolo, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 30 str., ilustr. ISBN 961-6010-44-1. [COBISS.SI-ID 112603648]

     
 

2001 (prevajalec)

GRINDLEY, Sally. Bobi sam doma, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 30 str., ilustr. ISBN 961-6010-45-X. [COBISS.SI-ID 112003072]

     
 

2001 (prevajalec)

LEWIS, Paeony. Pepelkina poroka, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 48 str., ilustr. ISBN 961-6010-43-3. [COBISS.SI-ID 112004864]

     
 

2000 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., GAINER, Cindy. Mali matematik : spoznavajmo matematične zakonitosti s pomočjo umetnosti. Ljubljana: Educy, 2000. 242 str., ilustr. ISBN 961-6010-25-5. [COBISS.SI-ID 106074624]

     
 

2000 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., POTTER, Jean. Mali naravoslovec : odkrivajmo skrivnosti naravoslovja s pomočjo umetnosti. Ljubljana: Educy, 2000. 132 str., ilustr. ISBN 961-6010-26-3. [COBISS.SI-ID 106074112]

     
 

1999 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., POTTER, Jean. Mali popotnik : umetnine, dejavnosti, projekti in izumi z vsega sveta. Ljubljana: Educy, 1999. 171 str., ilustr. ISBN 961-6010-22-0. [COBISS.SI-ID 103399168]

     
   
     

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
 
VODENJE IN MANAGEMENT
 
CURRICULUM VITAE