Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 3. triletje

Modul 1

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

42 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji”

“Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete učencev v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje samozavedanja, pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

≈ 42 delovnih listov

Namen didaktične mape “Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji”

Spodbujanje samozavedanja pri učencih, njihove pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.

Vzgojno-izobraževalna področja mape “Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji”

≈ samozavedanje

≈ pozitivna samopodoba

≈ pozitivno samovrednotenje

≈ razvoj identitete

≈ razvoj kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev


Seznam delovnih listov


1. Odraščanje je lahko težavno

Namen: Učenci razmišljajo o različnih občutkih, ki spremljajo odraščanje in spremembe, ki se dogajajo med odraščanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o odraščanju, o tem, kako doživljajo odraščanje, spremembe, nove naloge, pričakovanja in odgovornosti; spodbujanje razprave ...

2. Čas za sebe - M

3. Čas za sebe - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, da vsak občasno potrebuje čas za sebe, čas za razmisleh, čas, ko ga nihče ne moti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem, ali in kako si vzamejo čas za sebe, kaj jim pomeni ta čas; spodbujanje razprave ....

4. Kaj si mislim o sebi - M

5. Kaj si mislim o sebi - D

Namen: Učenci razmišljajo o svojih občutkih do sebe.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih do sebe; spodbujanje razprave ...

6. Skrbi zaradi sprememb - M

7. Skrbi zaradi sprememb - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

8. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

9. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

10. To sem jaz

Namen: Spodbujanje razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

11. Moja pesem z akrostihom

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

12. Moj knjižni jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

13. Moj filmski jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

14. Moj stripovski jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

15. Pred davnimi časi

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi, o pomembnih dogodkih v svoji preteklosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih preteklih doživetjih; spodbujanje razprave.

16. Sanjam

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih željah; spodbujanje razprave.

17. Moj prihodnji življenjepis

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih željah; spodbujanje razprave.

18. Moje spričevalo

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o svojih zmožnostih in željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih zmožnostih, uspehih in željah; spodbujanje razprave.

19. Moje življenje

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, identitete, razmišljanja o sebi in o svojih pomembnih doživetjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih pomembnih doživetjih; spodbujanje razprave.

20. Moja gledališka igra

Namen: Spodbujanje ustvarjalnosti, razmišljanja o človeških vedenjih in osebnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k ustvarjalnosti in inovativnosti, k razmišljanju o različnih ljudeh in različnih situacijah; spodbujanje razprave.

21. Moj junak iz knjige

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

22. Moj junak iz filma

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

23. Moj junak iz stripa

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

24. Lahko sem dober pri ... - M

25. Lahko sem dober pri ... - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, občutka zmožnosti, vztrajnosti in želje po izboljšanju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in svojih močnih in manj močnih področjih, ter o tem, kako bi lahko izboljšali svoja manj močna področja; spodbujanje razprave.

26. Vsi imamo svoja močna področja - M

27. Vsi imamo svoja močna področja - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, prepoznavanja močnih področjih pri drugih in pomena pozitivnih povratnih informacij drugim.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o močnih področjih svojih prijateljev in sošolcev, in k razmišljanju o pomenu vzajemnega posredovanja pozitivnih povratnih informacij; spodbujanje razprave.

28. Pesem o všečnih stvareh

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o stvareh, ki so učencem ljube in všečne.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki so jim ljube, jih imajo radi, so jim všeč; spodbujanje razprave.

29. Moje najljubše mesto pod soncem - M

30. Moje najljubše mesto pod soncem - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o sebi in o stvareh, ki so nam ljube in všečne.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki so jim ljube, so jim všeč; spodbujanje razprave.

31. Moja televizijska družina - M

32. Moja televizijska družina - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, družinskih članih, odnosih, navadah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, družinskih članih, odnosih, navadah; spodbujanje razprave.

33. Plusi in minusi šole - M

34. Plusi in minusi šole - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o sebi, o pozitivni samopodobi in samovrednotenju, o odnosu do šole.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o odnosu do šole in o zaznavanju sebe v kontekstu šole; spodbujanje razprave.

35. Moji cilji

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev; spodbujanje razprave.

36. Kaj želim spremeniti pri sebi - M

37. Kaj želim spremeniti pri sebi - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja; spodbujanje razprave.

38. Kako mi lahko pomagajo pri ciljih

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in vlogi medsebojne pomoči pri uresničevanju osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi medsebojne pomoči pri uresničevanju osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja; spodbujanje razprave.

39. Kdo verjame vame

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, spodbujanje razmišljanja o socialni podpori bližnjih in o pomenu zaupanja in samozaupanja v svoje zmožnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o socialni podpori bližnjih in o pomenu zaupanja in samozaupanja v svoje zmožnosti; spodbujanje razprave.

40. Samoomalovaževanje

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, spodbujanje razmišljanja o negativnih posledicah samoomalovaževanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o negativnih posledicah samoomalovaževanja; spodbujanje razprave.

41. Sprejemanje sebe - M

42. Sprejemanje sebe – D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, spodbujanje razmišljanja o pomenu sprejemanja sebe in svojih lastnosti in o negativnih posledicah samoomalovaževanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu sprejemanja sebe in svojih lastnosti in o negativnih posledicah samoomalovaževanja; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik