Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaVrtec

Za delo s predšolskimi otroci v vrtcu je trenutno uporabna mapa:

Mi, čuti in čutila
Raziskovanje čutov in čutil

Spodbujanje razmišljanja o čutih

Spodbujanje razmišljanja o čutilih

Spodbujanje pozornosti na različne dražljaje

Didaktične mape abc.viz so namenjene spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik