ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Priročnik z delovnimi listi za drugo triletje OŠ:

VEDENJE, TAKŠNO IN DRUGAČNO (9 DO 11 LET)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik + 168 delovnih listov v kartonastem ovitku.

130 strani.

Več kot 100 dejavnosti za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spodbujanje prosocialnega vedenja ter uravnavanje neprimernega vedenja.

Več kot 160 delovnih listov za izvajanje dejavnosti.

Več kot 300 različic dejavnosti.

Izid: 2011

Cena: 28,00 EUR

Ogled uvodnih in nekaterih izbranih strani priročnika

 

 

 

 

Razvoj primernih in učinkovitih vedenjskih vzorcev je ena od ključnih nalog poznega otroštva in zgodnjega mladostništva. Priročnik spodbuja otroke in mladostnike k razmišljanju o vedenju in o njegovih posledicah. Posamezne dejavnosti spodbujajo samorefleksijo in prispevajo k utrjevanju konstruktivnih vedenjskih vzorcev, pomembnih za otrokovo oziroma mladostnikovo uspešnost v sedanjih in v prihodnjih odnosih. Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na:

  • Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o svojem vedenju
  • Spodbujanje prosocialnih vedenjskih vzorcev
  • Razvijanje in utrjevanje učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad,
  • Spodbujanje obvladovanja čustev in občutkov
  • Iskanje učinkovitih nadomestil za neprimerno vedenje
  • Utrjevanje konstruktivnih strategij za reševanje konfliktov in problemov
  • Utrjevanje razumevanja vpliva vedenja na medosebne odnose
  • Spodbujanje in utrjevanje samonadzora vedenja, idr.
 

Cilji priročnika

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Uravnavanje neprimernega vedenja

Namen priročnika

Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole.

Uporaba priročnika

Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v večjih ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki.

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si