Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikOrganizacijske vrednote

Kako do jasnih organizacijskih vrednot v podjetju

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Število strani: 75

Vezava: žična spirala; utrjena platnica

Izid: oktober 2007

Cena: 20.00 EUR + DDV


Podjetja ne ponujajo golih izdelkov, storitev in delovnih mest; skupaj z njimi, hote ali nezavedno, ponujajo določene vrednote, identitete, zgodbe ...

Te identitete ali zgodbe lahko pri vedno bolj zahtevni in izbirčni delovni sili in potrošnikih lahko pomenijo dejavnik, ki pri odločanju med različnimi ponudbami, ali različnimi ravnanji, odločilno prevesi tehtnico. Vendar je s temi »mehkimi« vprašanji v podjetjih dosti težje upravljati kot z bolj merljivimi in obvladljivimi »trdimi« vidiki, podatki, denarjem, rezultati.

Težko si je zamisliti bolj »mehko« in izmuzljivo vsebino kot je vprašanje vrednot. Podjetje, ki hoče polno izkoristiti potencial, ki ga omogoča ta »mehka« vsebina, ne more kar tako upravljati z njo: najprej mora zelo dobro poznati in razumeti svojo identiteto, identiteto svojih znamk, vrednote in druge dejavnike, ki se prepletajo v vseh notranjih procesih in se izražajo navzven. To razumevanje omogoča najti sinergije, ki vodijo naprej in navzgor; in zavreči »maligne« elemente, ki vlečejo nazaj in dol.

Nekaj drži kot pribito: vzponi in padci podjetij in blagovnih znamk so dosti bolj povezani z njihovo identiteto in vrednotami, kot si navadno predstavljamo. Vendar pri teh vprašanjih ni bližnjic: bolje kot jih podjetje in management razume, bolje lahko upravlja z njimi, in več lahko doseže z njihovo pomočjo.

Vzorčne strani

(s klikom na sliko se odpre vzorčna stran v .pdf formatu)


O avtorju

Kristijan Musek Lešnik je docent za področje Psihologija v managementu na Fakulteti za management v Kopru, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Poleg tega je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Od leta 2006 svoje izobraževalno, svetovalno in raziskovalno delo združuje pod znamko IPSOS.

Kristijan Musek Lešnik se kot psiholog že več kot 15 let ukvarja z vodenjem in vedenjem ljudi v podjetjih, organizacijah in zavodih. V tem času je kot raziskovalec, predavatelj, svetovalec in avtor, ter kot član in vodja številnih projektnih skupin zbiral izkušnje na različnih področjih psihološkega “življenja” podjetij, organizacij, in njihovih ljudi: zaposlenih, potrošnikov, uporabnikov. Njegova najljubša področja so vodenje in vedenje organizacij, skupin in ljudi; psihološki vidiki ravnanja z ljudmi; psihologija potrošnika; psihologija osebnosti; psihologija motivacije in čustev; psihologija komuniciranja. Pri tem se osredotoča predvsem na “mehke” plati življenja in delovanja podjetij in organizacij. Na področja, ki so v podjetjih velikokrat nehote potisnjena v ozadje, čeprav se lahko prav v njih skrivajo tiste rešitve, ki jih podjetja in managerji neuspešno iščejo na drugih področjih.

V zadnjih desetih letih je napisal štiri obsežne strokovne knjige, petindvajset strokovnih priročnikov in pet poljudno-izobraževalnih slikanic. Poleg tega je prevedel ali sodeloval pri prevodih več kot 25 drugih knjig. Na spletni strani www.ipsos.si je med drugim objavljenih več kot 280 njegovih strokovnih člankov s področja vedenja in vodenja podjetij, ravnanja z ljudmi, psihologije potrošnika in drugih področij.

Vsebina / kazalo

PREDGOVOR K ZBIRKI “TEMELJI UČINKOVITOSTI PODJETJA”


UVOD K ZBIRKI PRIROČNIKOV

Zveza med poslanstvom, vrednotami, vizijo in uspešnostjo

VREDNOTE V PODJETJU - VREDNOTE PODJETJA

KAJ SO VREDNOTE?

VREDNOTE PODJETJA SO ODRAZ VREDNOT NJEGOVIH LJUDI IN NJIHOV KAŽIPOT

Ali sploh lahko govorimo o vrednotah podjetja?

Kaj pomenijo vrednote za podjetje?

Kako do jasnih organizacijskih vrednot?

Pomen široke razprave

Zakaj podjetje rabi »skupne« vrednote?

Organizacijske vrednote in »enoumje«

ZNAČILNOSTI IN VRSTE VREDNOT

Sistemi vrednot in vrednotne kategorije

Delovne vrednote

KAKO »DELUJEJO« VREDNOTE?

Vrednote kot kažipoti

Vrednote namesto pravil in zapovedi

Ujemanje vrednot med posameznikom in podjetjem

Konflikt vrednot

Implicitne (nezavedne) in javne vrednote

Kako nastajajo vrednote, kako se spreminjajo, zakaj se razlikujejo?

RAZISKOVANJE, UGOTAVLJANJE, PREPOZNAVANJE ORGANIZACIJSKIH VREDNOT

Pristopi k prepoznavanju organizacijskih vrednot

Tehnike raziskovanja organizacijskih vrednot

Ocenjevanje z ocenjevalno lestvico

Razvrščanje po pomembnosti

Izločanje

Koliko vrednot naj bo na seznamu?

Katere vrednote naj bodo na seznamu?

Vedenja, ki izražajo vrednote

ZAPISOVANJE ORGANIZACIJSKIH VREDNOT

PAST »DVOJNE MORALE«

VAJE, IDEJE ZA RAZPRAVO

LITERATURA - VIRI

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2007