Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikPomen jasne vizije, poslanstva in organizacijskih vrednot za podjetje

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Število strani: 96

Vezava: žična spirala; utrjena platnica

Izid: oktober 2007

Cena: 23.00 EUR + DDV


Podjetja ne ponujajo golih izdelkov, storitev in delovnih mest; skupaj z njimi, hote ali nezavedno, ponujajo določene vrednote, identitete, zgodbe, vizije ...

Te identitete ali zgodbe lahko pri vedno bolj zahtevni in izbirčni delovni sili in potrošnikih lahko pomenijo dejavnik, ki pri odločanju med različnimi ponudbami, ali različnimi ravnanji, odločilno prevesi tehtnico. Vendar je s temi »mehkimi« vprašanji v podjetjih dosti težje upravljati kot z bolj merljivimi in obvladljivimi »trdimi« vidiki, podatki, denarjem, rezultati.

Podjetje, ki hoče polno izkoristiti potencial, ki ga omogoča ta »mehka« vsebina, ne more kar tako upravljati z njo: najprej mora zelo dobro poznati in razumeti svojo identiteto, identiteto svojih znamk, vrednote in druge dejavnike, ki se prepletajo v vseh notranjih procesih in se izražajo navzven. To razumevanje omogoča najti sinergije, ki vodijo k razvijanju in uresničevanju učinkovitih vizij, naprej in navzgor; in zavreči »maligne« elemente, ki zavirajo podjetje in ga vlečejo nazaj in dol.

Nekaj drži kot pribito: vzponi in padci podjetij in blagovnih znamk so dosti bolj povezani z njihovo identiteto, vrednotami, občutki poslanstva in vizijami, kot si navadno predstavljamo. Vendar pri teh vprašanjih ni bližnjic: bolje kot jih podjetje in management razume, bolj učinkovito lahko ravna z njimi ... in več lahko doseže z njihovo pomočjo.

Vzorčne strani

(s klikom na sliko se odpre vzorčna stran v .pdf formatu)


O avtorju

Kristijan Musek Lešnik je docent za področje Psihologija v managementu na Fakulteti za management v Kopru, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Poleg tega je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Od leta 2006 svoje izobraževalno, svetovalno in raziskovalno delo združuje pod znamko IPSOS.

Kristijan Musek Lešnik se kot psiholog že več kot 15 let ukvarja z vodenjem in vedenjem ljudi v podjetjih, organizacijah in zavodih. V tem času je kot raziskovalec, predavatelj, svetovalec in avtor, ter kot član in vodja številnih projektnih skupin zbiral izkušnje na različnih področjih psihološkega “življenja” podjetij, organizacij, in njihovih ljudi: zaposlenih, potrošnikov, uporabnikov. Njegova najljubša področja so vodenje in vedenje organizacij, skupin in ljudi; psihološki vidiki ravnanja z ljudmi; psihologija potrošnika; psihologija osebnosti; psihologija motivacije in čustev; psihologija komuniciranja. Pri tem se osredotoča predvsem na “mehke” plati življenja in delovanja podjetij in organizacij. Na področja, ki so v podjetjih velikokrat nehote potisnjena v ozadje, čeprav se lahko prav v njih skrivajo tiste rešitve, ki jih podjetja in managerji neuspešno iščejo na drugih področjih.

V zadnjih desetih letih je napisal štiri obsežne strokovne knjige, petindvajset strokovnih priročnikov in pet poljudno-izobraževalnih slikanic. Poleg tega je prevedel ali sodeloval pri prevodih več kot 25 drugih knjig. Na spletni strani www.ipsos.si je med drugim objavljenih več kot 280 njegovih strokovnih člankov s področja vedenja in vodenja podjetij, ravnanja z ljudmi, psihologije potrošnika in drugih področij.

Vsebina / kazalo

PREDGOVOR K ZBIRKI “TEMELJI UČINKOVITOSTI PODJETJA” 


UVOD K ZBIRKI PRIROČNIKOV 


POMEN VREDNOT, POSLANSTVA IN VIZIJE PODJETJA 

POGLED NAVZNOTER IN NAPREJ 

Kam usmeriti razmišljanje o identiteti in prihodnosti podjetja? 

Dve nasprotujoči si potrebi 

Ključna vprašanja za razpravo   

Načini razpravljanja o identiteti in prihodnosti 

KAJ JE POSLANSTVO, KAJ SO VREDNOTE, KAJ JE VIZIJA IN NEKATERI SORODNI POJMI? 

Kaj je poslanstvo? Kaj vrednote? Kaj vizija?   

Vrednote    

Poslanstvo 

Vizija   

Kako se razlikujeta poslanstvo in vizija? 

Strategija in cilji 

Drugi pojmi 

Miti 

Implicitne opredelitve (razumevanja) uspešnosti 

Predpostavke 

Prepričanja 

Implicitne norme 

ALI RAZMIŠLJANJE O VREDNOTAH, POSLANSTVU, VIZIJI VPLIVA NA USPEŠNOST, UČINKOVITOST? 

Kaj pravijo »trdi« podatki in raziskave? 

Zakaj razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji vpliva na uspešnost in učinkovitost? 

FUNKCIJA VREDNOT, POSLANSTVA IN VIZIJE V PODJETJU 

Vrednote in poslanstvo kot jedro identitete podjetja 

Vrednote, poslanstvo, vizija: korenine in kompas podjetja 

Vrednote, poslanstvo in vizija kot dejavnik upravljanja odnosov s potrošniki (CRM) 

Vrednote, poslanstvo in vizija kot dejavnik  integriranih marketinških komunikacij (IMC) 

RAZPRAVA O VREDNOTAH, POSLANSTVU IN VIZIJI - KDO? KDAJ? KAKO? 

Vodenje razprave 

Kdaj in kako začeti razpravo? 

ZAPISOVANJE VREDNOT, POSLANSTVA IN VIZIJE 

Funkcija zapisanih izjav o vrednotah, poslanstvu, viziji 

Poslanstvo, vrednote in vizija kot ključni elementi strateškega načrtovanja 

Primerni pogoji za razpravo o identiteti in prihodnosti podjetja 

Zavest 

Volja 

Znanje 

Zmožnost ukrepati 

Zakaj nekateri zapisi vrednot, poslanstva, vizij ne delujejo? 

Omejenost na pojmovanja posameznikov ali manjših skupin 

Statičnost 

Premočrtnost in togost 

NAJPOGOSTEJŠE OVIRE ZA RAZPRAVO  O VREDNOTAH, POSLANSTVU IN VIZIJI   

Kaj vpliva na stališča in odnos do razprave? 

Razprava pomeni začetek procesa spreminjanja podjetja 

Poglobljena razprava zahteva vključenost 

Razpravi morajo slediti dejanja 

Ko razprava zdrsne iz tirnic, jo je težko utiriti nazaj 

Razmišljanje o identiteti in prihodnosti je povezano z učenjem 

Najpogostejše ovire 

Pomanjkanje časa 

Strah pred novim – neznanim – tveganjem   

Različne prestave 

Ločevanje pomembnega in postranskega 

Ločevanje celostnega in lokalnega 

Zvestoba »starim načinom« 

Občutki nepripadnosti, odrinjenosti, nemoči, obupa 

Zmedenost glede vlog 

Najpogostejša tveganja 

POZNAMO VREDNOTE, RAZUMEMO POSLANSTVO, IMAMO VIZIJO – KAJ ZDAJ? 

Poenotenje vrednot, poslanstva in vizije poveže preteklost, sedanjost in prihodnost 

Življenje z vizijo 

Gre za proces, ne zgolj izjavo 

Pomen podrobnosti 

Vloga vodenja in vodij 

Vizija je notranja izkušnja 

Zastarela vizija je največja ovira razvoju 

Razlika med trenutno stvarnostjo in želeno prihodnostjo sproža napetost 

Pomen preteklosti 

Uresničevanje vizije je »potovanje« 

In ko podjetje doseže vizijo? 

Doživetje trenutka - izogibanje evforiji 

Razumevanje prožnosti vizije 

Ni važno le priti gor, ampak tudi ostati (kar je velikokrat dosti težje) tam 

Trajna nedosegljivost ali obnavljanje vizije 

Kaj o razpravi o vrednotah, poslanstvu in viziji menijo tisti, ki so jo »preživeli«? 

Poenotenje in osmišljanje 

Spoštovanje 

Soodvisnost 

Ustvarjalnost 

Predanost 

ZA ZAKLJUČEK 


LITERATURA - VIRI 

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2007