Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikZadovoljstvo potrošnikov

Psihološki dejavniki vedenja in zadovoljstva potrošnikov

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Število strani: 69

Vezava: žična spirala; utrjena platnica

Izid: oktober 2007

Cena: 20.00 EUR + DDV


V današnjem svetu je učinkovito upravljanje z izkušnjami, zadovoljstvom in zvestobo potrošnikov ena od ključnih spretnosti - ne za izboljšanje rezultatov, pač pa velikokrat tudi za dolgoročno preživetje.

Na poti do takšne učinkovitosti so za podjetje zelo zanimive reči: priložnosti, ovinki, vzponi in tudi ovire. Le nečesa ni: bližnjic in preprostih receptov. In prav je tako; hitri in površni posegi ne dajo samo manj dobre rezultate: povzročijo lahko resno škodo.

Le dobro načrtovane in posameznemu podjetju, njegovim potrošnikom in njegovemu okolju dodobra prilagojene strategije lahko dajo rezultate. Še več: lahko dajo izjemne rezultate.

Le poiskati in razviti jih je treba.

To seveda ni preprosto - se pa da.

Vzorčne strani

(s klikom na sliko se odpre vzorčna stran v .pdf formatu)


O avtorju

Kristijan Musek Lešnik je docent za področje Psihologija v managementu na Fakulteti za management v Kopru, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Poleg tega je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Od leta 2006 svoje izobraževalno, svetovalno in raziskovalno delo združuje pod znamko IPSOS.

Kristijan Musek Lešnik se kot psiholog že več kot 15 let ukvarja z vodenjem in vedenjem ljudi v podjetjih, organizacijah in zavodih. V tem času je kot raziskovalec, predavatelj, svetovalec in avtor, ter kot član in vodja številnih projektnih skupin zbiral izkušnje na različnih področjih psihološkega “življenja” podjetij, organizacij, in njihovih ljudi: zaposlenih, potrošnikov, uporabnikov. Njegova najljubša področja so vodenje in vedenje organizacij, skupin in ljudi; psihološki vidiki ravnanja z ljudmi; psihologija potrošnika; psihologija osebnosti; psihologija motivacije in čustev; psihologija komuniciranja. Pri tem se osredotoča predvsem na “mehke” plati življenja in delovanja podjetij in organizacij. Na področja, ki so v podjetjih velikokrat nehote potisnjena v ozadje, čeprav se lahko prav v njih skrivajo tiste rešitve, ki jih podjetja in managerji neuspešno iščejo na drugih področjih.

V zadnjih desetih letih je napisal štiri obsežne strokovne knjige, petindvajset strokovnih priročnikov in pet poljudno-izobraževalnih slikanic. Poleg tega je prevedel ali sodeloval pri prevodih več kot 25 drugih knjig. Na spletni strani www.ipsos.si je med drugim objavljenih več kot 280 njegovih strokovnih člankov s področja vedenja in vodenja podjetij, ravnanja z ljudmi, psihologije potrošnika in drugih področij.

Vsebina / kazalo

PREDGOVOR K ZBIRKI PSIHOLOGIJA POTROŠNIKA


UVOD (skupni uvod v zbirko)

NOTRANJI SVET PODJETIJ SE VELIKOKRAT SPREMINJA POČASNEJE OD ZUNANJEGA SVETA

ZAKAJ GOVORJENJE O POTROŠNIKIH NI DOVOLJ?

ZAKAJ SE OSREDOTOČITI NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO POTROŠNIKOV?

KAKO SE OSREDOTOČITI NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO POTROŠNIKOV?

PRAVA IN NAVIDEZNA OSREDOTOČENOST NA POTROŠNIKE

ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV

ZAKAJ GOVORITI O ZADOVOLJSTVU POTROŠNIKOV?

KAJ JE ZADOVOLJSTVO, S ČIM SE POVEZUJE?

ALI RAZMIŠLJANJE O ZADOVOLJSTVU ZADOŠČA ZA VRHUNSKE REZULTATE?

PRIČAKOVANJA IN ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV

Zadovoljstvo pri potrošnikih brez prejšnjih izkušenj

SUBJEKTIVNA OCENA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVO

NEZADOVOLJSTVO

Zakaj podjetja podcenjujejo moč nezadovoljstva?

Pomen odziva na nezadovoljstvo in pritožbe potrošnikov

NAČRTNO POVEČEVANJE ZADOVOLJSTVA POTROŠNIKOV

Merjenje zadovoljstva in napake pri njem

Sistematično zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov

VPLIV ZAPOSLENIH NA ZADOVOLJSTVO (NAKLONJENOST, ZVESTOBO) POTROŠNIKOV

VPLIV ZADOVOLJSTVA, ZVESTOBE IN PREDANOSTI LJUDI V PODJETJU NA POTROŠNIKE

Zadovoljstvo pri delu (z delom)

Klima (organizacijska klima) in zadovoljstvo zaposlenih

Osmišljenost dela in zadovoljstvo zaposlenih

Pripadnost in predanost zaposlenih

Ujemanje med zaposlenimi in podjetjem in zadovoljstvo zaposlenih

Avtonomija zaposlenih in zadovoljstvo

Občutek »izdanosti« in (ne)zadovoljstvo

Zaznana podpora podjetja in zadovoljstvo

LITERATURA - VIRI

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2007