Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikZvestoba potrošnikov

Psihološki dejavniki vedenja in zvestobe potrošnikov

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Število strani: 88

Vezava: žična spirala; utrjena platnica

Izid: oktober 2007

Cena: 23.00 EUR + DDV


V današnjem svetu je učinkovito upravljanje z izkušnjami, zadovoljstvom in zvestobo potrošnikov ena od ključnih spretnosti - ne za izboljšanje rezultatov, pač pa velikokrat tudi za dolgoročno preživetje.

Na poti do takšne učinkovitosti so za podjetje zelo zanimive reči: priložnosti, ovinki, vzponi in tudi ovire. Le nečesa ni: bližnjic in preprostih receptov. In prav je tako; hitri in površni posegi ne dajo samo manj dobre rezultate: povzročijo lahko resno škodo.

Le dobro načrtovane in posameznemu podjetju, njegovim potrošnikom in njegovemu okolju dodobra prilagojene strategije lahko dajo rezultate. Še več: lahko dajo izjemne rezultate.

Le poiskati in razviti jih je treba.

To seveda ni preprosto - se pa da.

Vzorčne strani

(s klikom na sliko se odpre vzorčna stran v .pdf formatu)


O avtorju

Kristijan Musek Lešnik je docent za področje Psihologija v managementu na Fakulteti za management v Kopru, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Poleg tega je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Od leta 2006 svoje izobraževalno, svetovalno in raziskovalno delo združuje pod znamko IPSOS.

Kristijan Musek Lešnik se kot psiholog že več kot 15 let ukvarja z vodenjem in vedenjem ljudi v podjetjih, organizacijah in zavodih. V tem času je kot raziskovalec, predavatelj, svetovalec in avtor, ter kot član in vodja številnih projektnih skupin zbiral izkušnje na različnih področjih psihološkega “življenja” podjetij, organizacij, in njihovih ljudi: zaposlenih, potrošnikov, uporabnikov. Njegova najljubša področja so vodenje in vedenje organizacij, skupin in ljudi; psihološki vidiki ravnanja z ljudmi; psihologija potrošnika; psihologija osebnosti; psihologija motivacije in čustev; psihologija komuniciranja. Pri tem se osredotoča predvsem na “mehke” plati življenja in delovanja podjetij in organizacij. Na področja, ki so v podjetjih velikokrat nehote potisnjena v ozadje, čeprav se lahko prav v njih skrivajo tiste rešitve, ki jih podjetja in managerji neuspešno iščejo na drugih področjih.

V zadnjih desetih letih je napisal štiri obsežne strokovne knjige, petindvajset strokovnih priročnikov in pet poljudno-izobraževalnih slikanic. Poleg tega je prevedel ali sodeloval pri prevodih več kot 25 drugih knjig. Na spletni strani www.ipsos.si je med drugim objavljenih več kot 280 njegovih strokovnih člankov s področja vedenja in vodenja podjetij, ravnanja z ljudmi, psihologije potrošnika in drugih področij.

Vsebina / kazalo

PREDGOVOR K ZBIRKI PSIHOLOGIJA POTROŠNIKA


UVOD (skupni uvod v zbirko)

NOTRANJI SVET PODJETIJ SE VELIKOKRAT SPREMINJA POČASNEJE OD ZUNANJEGA SVETA

ZAKAJ GOVORJENJE O POTROŠNIKIH NI DOVOLJ?

ZAKAJ SE OSREDOTOČITI NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO POTROŠNIKOV?

KAKO SE OSREDOTOČITI NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO POTROŠNIKOV?

PRAVA IN NAVIDEZNA OSREDOTOČENOST NA POTROŠNIKE

ZVESTOBA POTROŠNIKOV

POMEN ZVESTOBE POTROŠNIKOV

KAJ JE ZVESTOBA IN KATERI POTROŠNIK JE ZVEST?

RAZLIČNA RAZUMEVANJA ZVESTOBE

Razumevanje zvestobe in strategije »zadržanja« potrošnikov

VRSTE ZVESTOBE

Oblike zvestobe

Odnos med čustveno in vedenjsko zvestobo

Nekaj več o čustvenem vidiku zvestobe

Nekaj več o vedenjskem vidiku zvestobe

Vedenjska zvestoba in pomanjkanje izbir

Vedenjska zvestoba do ponudnikov storitev

Pomen poznavanja vzrokov za vedenjsko zvestobo

ZAUPANJE IN DRUGI DEJAVNIKI ZVESTOBE

Etično ravnanje in zvestoba

RAZVOJ ZVESTOBE

TIPOLOGIJA ZVESTIH POTROŠNIKOV

»Pravi« potrošniki

ODNOS MED ZADOVOLJSTVOM IN ZVESTOBO

Vloga pričakovanja in doživete izkušnje

ZAKAJ SE POTROŠNIKI VRAČAJO IN ZAKAJ ODHAJAJO?

Kakovost odnosa

Kakovost storitev

Navezanost, predanost in pripadnost podjetju

Podoba podjetja (ugled blagovne znamke, prodajalne)

Pričakovani »stroški« menjave in druge ovire

Zaznana vrednost

Zaznana pravičnost

Odziv podjetja na kritične dogodke

Inercija, vztrajnost

Brezbiržnost, nezanimanje

Lokacija in drugi fizični dejavniki

VZROKI ZA »PREBEGE« POTROŠNIKOV

Prekinjanje odnosa

Potrošniki, ki so se »skoraj« zgodili

STRATEGIJE ZA OHRANJANJE POTROŠNIKOV

ODNOS MED POTROŠNIKOM IN PODJETJEM

ODNOS MED PODJETJEM IN POTROŠNIKOM

ODNOS POTROŠNIKA DO PODJETJA

Odnos potrošnika do ljudi v podjetju

LITERATURA - VIRI

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2007