Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikOdlično komuniciranje


Razlika med odličnim, povprečnim in neučinkovitim komuniciranjem v svetu podjetij ne pomeni samo razlike med odličnimi, povprečnimi in slabimi rezultati, pač pa velikokrat tudi razliko med preživetjem in propadom.

Podjetja, ki ne komunicirajo, so podjetja, ki jih ni več (ali jih vsaj zelo kmalu ne bo več). Razlika med odličnim, povprečnim in neučinkovitim komuniciranjem v svetu podjetij ne pomeni samo razlike med odličnimi, povprečnimi in slabimi rezultati, pač pa velikokrat tudi razliko med preživetjem in propadom.

Pri razumevanju komuniciranja mnoga podjetja svoje komuniciranje razumejo preveč ozko, velikokrat zgolj v okviru PR in marketinških komunikacij. Seveda sta PR in marketing pomembna vidika komuniciranja, vendar je treba nujno razumeti, da se komuniciranje dogaja v VSAKI interakciji med podjetjem in zunanjim svetom, med ljudmi iz podjetja in ljudmi izven podjetja, in v vsaki interakciji znotraj podjetja. Usklajen PR in marketing pomenita bore malo, če druga »sporočila«, ki letijo iz podjetja in v njem, ne pripovedujejo iste jasne in konsistentne »zgodbe«.

Odlično komuniciranje podjetja je več kot skrb za dober PR.

Odlično komuniciranje podjetja je več kot skrb za dobre marketinške komunikacije.

Odlično komuniciranje podjetja je več kot zapisovanje privlačnih vrednot, poslanstva in vizije na plakate in spletne strani.

Odlično komuniciranje podjetja je več kot skrb za všečne oglase.

Odlično komuniciranje podjetja je več kot skrb za notranji časopis za zaposlene.

Odlično komuniciranje podjetja se zgodi, ko podjetje zna vse naštete in še mnoge druge formalne in neformalne komunikacije spraviti na »skupni imenovalec«, ko začne vedno in povsod pripovedovati eno in isto, jasno, konsistentno in koherentno »zgodbo«. Ko vsako dejanje (ali vsaj skoraj vsako) pripoveduje del te enovite zgodbe in ko se učinkovito prepreči možnost dvoumnih, »double-bind« in konfliktnih sporočil.

Dobra novica pri tem je, da razvoj mehanizmov učinkovitega in odličnega komuniciranja ni znanost, ki bi zahtevala nečloveške napore, dragocene vire in vagone denarja. Malce manj dobra pa je, da vse le ni povsem preprosto, in da zgolj ustanavljanje oddelkov za korporativno komuniciranje ali integrirane komunikacije ni dovolj – ključ do uspeha je sistematično razvijanje kulture učinkovitega komuniciranja, ne le govorjenje o njem.

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!