Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikZakaj je treba razmišljati o organizacijskih vrednotah, poslanstvu in viziji


Množica podjetij ima zapisane vrednote, poslanstva in vizije; nekatera na papirjih, ki se prašijo v predalih, na policah, ali na stenah - v nekaterih pa so ti dokumenti in razprava temeljni kamen na poti k vrhunski učinkovitosti in odličnosti. Od vsakega podjetja in vodstva je odvisno, katero pot ubere. Od te odločitve pa je odvisno marsikaj: bolj, kot si včasih predstavljamo ali priznamo, tudi prihodnost podjetja.


So tisti, ki potujejo, in tisti, ki so nekam namenjeni. Razlikujejo se, a so si vendar enaki. Uspešni imajo pri tem eno prednost: vedo, kam gredo.

Mark Caine
Kaj pomeni odločitev za poglobljeno razmišljanje o identiteti in prihodnosti podjetja? In kakšne so njene posledice?


Razprava, ki pomaga razjasniti vrednote, poslanstvo in vizijo podjetja, je brez slehernega dvoma en od najpomembnejših mehanizmov razvoja v podjetju. Njene posledice so lahko ogromne: razmišljanje o identiteti in prihodnosti spodbuja zmožnosti za bolj učinkovito soočanje in upravljanje s stvarnostjo; usmerja k višji kakovosti in učinkovitosti; osmišlja njegovo delovanje in delo vsakega njegovega posameznika ... ko takšna razprava iz različnih pogledov in pričakovanj izlušči skupne elemente, in jih sinergično združi v celovito razumevanje podjetja, z njim podjetje in njegovi ljudje dobijo kompas, ki navdihuje in osmišlja življenje in delo.

Preprost, jasen namen in načela omogočajo kompleksno inteligentno vedenje.

Kompleksna pravila in zahteve omogočajo preprosto bedasto vedenje!

Dee Hock

Sistematično razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji pomaga preseči marsikatere omejitve, ki preprečujejo podjetju in njegovim ljudem polno uresničiti potenciale. Pomaga zastavljati prava vprašanja, ko vodi do odgovorov nanje, pa vzpostavlja jasnejše okvire, znotraj katerih se bo podjetje (in njegovi ljudje) v prihodnosti lažje in bolje znašlo in odločalo. Ti okviri lahko postanejo osrednje vodilo za racionalno in učinkovito rabo časa, energije in življenjskih moči. In močno orodje za premagovanje ujetosti v začarane kroge ponavljanja enih in istih neučinkovitih strategij.

Podjetje, ki razmišlja o teh vprašanjih, se lahko osredotoči na globlji pomen svoje identitete in možnih prihodnosti. Jasno razumevanje osrednjega poslanstva in vrednot, in jasna vizija pa omogočajo, da si v vsakem trenutku zastavlja najbolj ustrezne strateške cilje. Ker natančno ve, zakaj so ti cilji pomembni, lahko ostaja trdno osredotočeno nanje, njegovi ljudje pa prevzamejo globljo odgovornost za njihovo uresničevanje.


Izbrani članki na temo organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije (© Kristijan Musek Lešnik, 2001-2006)


Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot korenine in kompas podjetja
Članek Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?
Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot dejavnik upravljanja odnosov s potrošniki (CRM), integriranih marketinških komunikacij (IMC), korporativne družbene odgovornosti in strateškega načrtovanja
Članek Ključna vprašanja razprave o identiteti in prihodnosti
Članek Ali razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja?
Članek Podjetja, sindrom dinozavrov in sindrom pand
Članek Pomen razprave o identiteti in viziji za podjetje
Članek Pridobitve razprave o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Pomen skupnega poslanstva, vrednot in ciljev
Članek Podjetje mora razumeti, kaj nudi ljudem poleg storitev, izdelkov, delovnih mest - "mehke stvari"
Članek Od reaktivne do proaktivne naravnanosti in prihodnosti
Članek Kaj dajo podjetju jasen občutek poslanstva, jasne vrednote in jasna vizija
Članek Poenotenje vrednot, poslanstva in vizije poveže preteklost, sedanjost in prihodnost
Članek Zakaj je vrednote, poslanstvo in vizijo smiselno zapisati?
Članek Funkcija zapisanih izjav o vrednotah, poslanstvu, viziji
Članek Zakaj nekateri zapisi vrednot, poslanstva, vizije ne delujejo
Članek Kdo naj bo vključen v razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji in kdo naj jo vodi
Članek Načini razpravljanja o identiteti in prihodnosti
Članek Kaj o razpravi o vrednotah, poslanstvu in viziji menijo tisti, ki so jo "preživeli"?
Članek Razprava o identiteti in prihodnosti je proces, ne dogodek
Članek Kdaj je čas za razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji?
Članek Nujni pogoji za konstruktivno razpravo o identiteti in prihodnosti podjetja
Članek Najpogostejše ovire za razpravo o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Najpogostejša tveganja ob razmišljanju o poslanstvu, vrednotah, viziji
Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!