Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikNekaj knjig, v katerih lahko hitro najdete dosti zanimivega, uporabnega in pametnega


Včasih pride prava knjiga ob pravem času še kako prav!Spodaj je nanizanih nekaj zanimivih virov, ki lahko pridejo prav, ko se soočate z vprašanji organizacijskih vrednot, poslanstva, vizije, in z nekaterimi drugimi vprašanji. V vsaki od njih sem našel vsaj kakšno zelo dobro poglavje, nekatere pa bi sploh morale imeti mesto na polici vsakega vodje oziroma menedžerja.

(PS. Seznam ne pomeni, da v poplavi knjig s teh področij ni tudi kakšne še boljše - s kupa v zadnjih desetih letih prebrane literature sem se potrudil izbrati tiste, za katere menim, da lahko v njih najdete čim več zanimivega.)


Lasting Change: The shared values process that makes companies great Rob Lebow in William L. Simon

Kako odlična podjetja integrirajo skupne vrednote v strategije. Opisuje proces, ki vodi do razjasnjenja skupnih vrednot, ključnega dogodka za podjetje v svetu, kjer za vsakim naslednjim vogalom čakajo novi izzivi. Avtorja poudarjata, da je prav iskanje (in najdenje) skupnih vrednot tisti proces, ki pomeni najpomembnejšo in za izboljšave ključno spremembo v podjetju - namesto da bi poskušal (neuspešno) spreminjati ljudi, spreminja kontekst delovnega okolja. Obenem pa opozarjata, da ne gre za luksuzen, pač pa za nujen proces - prihajajočim generacijam delovne sile (in potrošnikom) organizacijske vrednote ne bodo "dodana vrednost" podjetja, pač pa osnovna zahteva, glede na katero bodo zavzemali svoja stališča do podjetij.

"Obvezna" poglavja: Fixing people never works, People want to be great, From manager to coach, and coach to wise counsel

Managing Values: Ethical Change in Organizations Paul Griseri

Zahtevno branje. Avtor ne prinaša "receptov" in "odgovorov", pač pa dokaj izčrpno razmišlja o tem, kaj za podjetje pomenijo vrednote, kaj sploh so, in kako jih lahko podjetja bolj vključijo v svoje procese in življenje nasploh. Griseri poudarja ključni pomen strinjanja o osrednjih vrednotah, ki so lahko učinkovite le takrat, ko jih vodstvo podjetja in drugi zaposleni enako razumejo in upoštevajo kot vodilna načela vsakdanjih ravnanj in dejanj. Obenem opozarja na kompleksnost vrednot: celo na osebni ravni jih je težko jasno razumeti, kaj šele v podjetju - zato je nemogoče (in nezaželeno) v razpravo o organizacijskih vrednotah vgraditi željo po nadzorovanju vrednot ljudi; bistvo je najti tiste skupne imenovalce, ki lahko ob vseh razlikah postanejo temelj skupnih prizadevanj in sinergij.

Managing by Values Ken Blanchard in Michael O'Connor

Avtorja se osredotočata na vprašanje, kako lahko vrednote v podjetju prispevajo k uspešnim rešitvam in razvoju podjetja za lastnike, zaposlene, potrošnike in druge deležnike. Poudarjata, kaj za podjetje pomeni dobro opredeljen, funkcionalen niz osrednjih vrednot, sprejetih s širokim konsenzom v celotnem podjetju in kaj pomeni stopiti na pot opredeljevanja in vključevanja teh vrednot v vse pore življenja in dela v podjetju. Čeprav ne najnovejša, in kjub nekaterim relativno togim priporočilom, je knjiga uporabna in zanimiva za vsako podjetje in menedžerja, ki razmišlja o organizacijskih vrednotah.

Values Based Leadership: Rebuilding employee commitment, performance & productivity Susan Smith Kuczmarski in Thomas D. Kuczmarski

Avtorja poudarjata, da ljudje v podjetjih rabijo vrednote, v katere bi lahko verjeli - še posebno v času dinamičnih sprememb, ki lahko med njimi zelo hitro vzbudijo občutke izdanosti, zmedenosti in ravnodušnosti. Če ljudje v podjetju nimajo razloga za zaupanje v organizacijske vrednote in poslanstvo, njihovo zadovoljstvo in produktivnost preprosto ne more seči visoko.

"Obvezna" poglavja: Searching for a reason to believe, Facing up anomie

Playing for Keeps: How the world's most aggressive and admired companies use core values to manage, energize, and organize their people, and promote, advance, and achieve their corporate missions Frederick G. Harmon

Pogled v to, kako močne organizacijske vrednote zagotovijo okvir za ravnanja menedžmenta. Avtor še posebno poudarja ključno vlogo, ki jo igrajo vrednote v razvoju uspešnega podjetja. Pri tem opozarja, da v podjetja in menedžerji velikokrat prezrejo mnoge drobne dogodke in dejanja na individualni ravni, ki jih sprožijo vrednote, in prispevajo k uspehu ali neuspehu celotnega podjetja - in kaj za podjetje pomeni, če zmore izpustiti te vrednote na plano in izkoristiti njihovo moč in potenciale.

"Obvezna" poglavja: Core values: the once and future frontier, Toward values-driven leadership: issues and strategies

The Mission Primer: Four steps to an effective mission statement Richard in David O'Hallaron

Avtorja gradita svojo knjigo na Gastovih zakonih in poudarjata pomen jasnega razumevanja poslanstva med vsemi skupinami deležnikov podjetja. Štirje koraki, omenjeni v podnaslovu knjige, na srečo niso klasični "recepti" tipa "sedem skrivnosti", pač pa uporabna priporočila.

Make Your Mission Statement Work: Identify your organisation's values and live them every day Marianne Talbot

Avtorica opozarja, da ima ogromno podjetij zapisano poslanstvo - ki ne pomeni nič, če ga ne spremlja zmožnost vskadanjega oživljanja tega poslanstva in vrednot, na katerih temelji. Knjiga odgovarja na kar nekaj vprašanj o vrednotah in poslanstvu; in čeprav je del, ki je namenjen vodenju procesa zapisovanja poslanstva s svojimi koraki nekoliko tog, je zanimiv in uporaben vir.

The Mission Driven Organization Bob Wall, Mark R. Sobol in Robert S. Solum

Uporabna knjiga za razmišljanje o skupni viziji, poslanstvu in vrednotah podjetja predstavlja uravnotežen niz uporabnih in uresničljivih metod. Pisana pretežno po načelu "how to books" lahko na trenutke nekoliko omejuje s svojimi kalupi, zato jo je dobro kombinirati še z drugimi informacijami.

Leading With Purpose: The new corporate realities Richard L. Ellsworth

Zanimivo, obširno in izčrpno razmišljanje o pomenu poslanstva za podjetje. Ellsworth se osredotoča na vprašanje, kaj pomeni resnično razumeti kdo si, in kako to razumevanje vpliva na to, kam greš in kako greš tja - na osebnem in na nivoju podjetja. Obenem poudarja omejitve in pasti tradicionalnega razumevanja, da je osrednji namen podjetij ustvarjanje dobička za lastnike in delničarje - da prava pot do boljše učinkovitosti in uspešnosti (in dolgoročnih finančnih rezultatov) vodi preko jasnega, koherentnega in konsistentnega razumevanja poslanstva podjetja.

Living Strategy: Putting the people at the heart of corporate purpose Lynda Gratton

Avtorica opozarja na pomemben premik, v katerem podjetja ugotavljajo, da njihova odločilna prednost ni več v materialnem ali finančnem kapitalu, pač pa v človeškem kapitalu. To pa od podjetij zahteva nove spretnosti povezovanja HR strategij s poslovnimi strategijami. Ko avtorica poudarja vlogo ljudi v življenju in preživetju podjetja, pojasnjuje ne le zakaj so ljudje najpomembnejši vir, pač pa tudi, kako lahko podjetja ta vir najučinkoviteje izkoristijo. Obenem pa opozarja, da različna gesla, ki postavljajo v ospredje pomen ljudi, niso dovolj, če jim ne sledijo jasne strategije, ki zagotavljajo, da se ljudje v podjetju ne bodo počutili nepomembne in zanemarjene.

Preferred Futuring: Envision the future you want and unleash the energy to get there Lawrence L. Lippitt

Lippitt poudarja, da je v času, ki ga zaznamujejo kaotične, organske, nenehne in neizbežne spremembe v okolju in v podjetjih, ključno prepoznati nove načine za učinkovito osredotočenje ustvarjalnosti in energije za proaktivno ustvarjanje želene prihodnosti.

The Commited Enterprise: How to make vision and values work Hugh Davidson

Avtor poudarja, da gre pri vrednotah in vizijah za "mehke" zadeve, ki ne delujejo, če se jih lotevamo s "trdimi" prijemi - od tod izvira veliko težav različnih podjetij. Opozarja, da je vrednote in vizije treba obravnavati na drugačne načine - samo tako lahko podjetje razume nasprotujoče interese različnih skupin deležnikov in jih integrira v "prave" vizje in vrednote.

Knjiga je malce "nestandardna", deloma tudi zato, ker je avtor poskušal izpostaviti čim več ključnih misli, do katerih je prišel v razgovorih s 125 "top" menedžerji iz Amrike in Evrope, katerih izkušnje so osnova knjige.

Dream Makers: Putting vision and values to work Michele Hunt

Avtorica v knjigi portretira nekatere izjemne voditelje, podjetja in skupnosti in preko njihovih zgodb ponuja dragocen vpogled v vprašanje, kako oživiti "prave" spremembe. Knjiga pojasnjuje, kaj pomeni učinkovito soočanje s strahovi in odpori, ki jih sprožijo spremembe, in kaj za podjetje pomeni, ko se vrednote in vizije iz papirja prelijejo v življenje.

Building a Shared Vision: A leader's guide to aligning the organization C. Patrick Lewis

Zanimiva knjiga z mnogimi orodji za praktično rabo v procesu iskanja skupne vizije. Lewis kaže, kako lahko menedžerji bolj strateško pristopajo k iskanju konkutrenčnih prednosti za svoja podjetja - z izboljšanjem učinkovitosti podjetja preko izgradnje jasne skupne vizije. Čeprav načeloma nisem pristaš knjig z "recepti", je Lewis dobro in uporabno branje, predvsem pa so uporabna tudi nekatera orodja, ki jih ponuja v knjigi.

Full Steam Ahead: Unleash the power of vision in your company and your life Ken Blanchard in Jesse Stoner

Berljiva knjiga z nekoliko prenapihnjenim naslovom o pomenu vizij. Za nekatere bralce je lahko preveč ameriška, za druge pa morda ravno prvašnja za boljše razumevanje, kaj pravzaprav sploh pomenijo vizije in kako se razlikujejo od bolj racionalnih in manj čustvenih ciljev.

Visonary Leadership Burt Nanus

Nanus poudarja, da so najbolj učinkoviti tisti voditelji, ki razumejo, da nobena druga stvar ne more tako dobro "vleči" podjetja naprej, kot privlačna, vredna in uresničljiva vizija prihodnosti. Pri tem opozarja, da gre pri "vizionarskem" vodenju za nekatera načela, s pomočjo katerih lahko vsak vodja vodi proces nastajanja, oblikovanja in oživljanja močne vizije in občutka usmerjenosti v podjetju in pri njegovih ljudeh.

Guiding Growth: How vision keeps companies on course Mark Lipton

Lipton opozarja, da menedžerji dobesedno ljubijo idejo vizij - in vendar večina podjetij v trenutku, ko je treba vizije s papirja preliti v življenje, silovito zgrešijo cilj. V knjigi trdi, da je ta izjemno draga in škodljiva vrzel - med verjeti v vizijo in vedeti, kako ustvariti in živeti učinkovito vizijo - posledica zahteve, ki v današnjem pospešenem svetu išče predvsem kratkoročne popravke. Pod pritiskom hitrega ukrepanja pa menedžerji velikokrat sprejemajo odločitve, ki na dolgi rok ustvarjajo nove in večje probleme. Brez učinkovite vizije, ki bi jih zanesljivo vodila prek čeri, podjetja nenehno padajo nazaj v preteklost, v vedno iste začarane kroge in gašenja požarov, se odzivajo na pretekle stvari, namesto da bi ustvarjala prihodnost - kar je lahko v današnjem "rasti-ali-bodi-požrt" svetu usodna napaka.

Goals! Brian Tracy

Glede na njegovo razvpitost ga skoraj ne smem izpustiti s tega seznama. Ne glede na to, da gre za zbirko receptov (ki jih navadno ne odobravam), je v knjigi kar nekaj uporabnih misli o zastavljanju ciljev, ki so zlahka prenosljivi z osebnega na nivo skupine in podjetja.

Winning Through Innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal Michael L. Tushman in Charles A. O'reilly III

Avtorja pojasnjujeta, zakaj kratkoročni uspehi velikokrat povečujejo možnost dolgoročnega neuspeha in opozarjata, da je ena od ključnih nalog vodij naučiti se, kako spodbujati postopne spremembe in jih povezovati z večjimi, revolucionarnimi spremembami. Poudarjata, da mora vodja razumeti, kako njegove različne vloge spodbujajo razvoj okolja, v katerem vlada ravnovesje med stabilnostjo in spremembami, med tistim, kar je treba ohraniti in tistim, kar je treba spremeniti, za jutrišnji uspeh.

Making a Difference: Strategies and tools for transforming your organization Bruce Nixon

Avtor poudarja, da je v današnji globalni tehnološki dobi vsak človek v vsakem podjetju vključen v inovacije in spremembe - cilj knjige je predstaviti različne možne pristope k razumevanju teh procesov, in orodja za učinkovito preživetje v njih, in za njihovo učinkovito vodenje, spodbujanje in lajšanje.

Change Management: Just doing it Robert Sullivan in Stephen Lytton

Opis učinkovitega procesa spreminjanja v konkretnem podjetju.

Organizational Learning Performance and Change: An introduction to strategic human resource development Jerry W. Gilley in Ann Maycunich

Izčrpen pregled konceptualnega pristopa k upravljanju s človeškimi vir, zanimiv ne le za tiste, ki se ukvarjajo z razvojem HRM strategij, pač pa za vse, ki morajo razumeti, kako dogodki v podjetju vplivajo na njegove ljudi - in obratno.

The Beauty of the Beast: Breathing new life into organizations Geoffrey M. Bellman

Avtor se osredotoča na intelektualne, čustvene in duhovne odnose ljudi do organizacij. Razmišlja o tem, kakšna podjetja želimo predati naslednjim generacijam, kakšna pričakovanja lahko usmerjajo dnevne odločitve, kako lahko podjetja izkoristijo znanja, ki jih imajo, za učinkovitejšo prihodnost ...

Strategies for Cultural Change Paul Bate

Ne ravno najnovejša (1994) in gladko berljiva, vendar pa zanimiva knjiga opozarja na mnoge vsebine, ki jih je treba upoštevati pri spremembah v podjetjih, ki se dotikajo organizacijske kulture.

The Change Game: How today's global trends are shaping tomorrow's companies Peter Lawrence

Izčrpen pregled nekaterih ključnih trendov, ki vplivajo in bodo vplivali na življenje podjetij. Avtor razmišlja o nekaterih ključnih globalnih spremembah, s katerimi se soočajo podjetja in njihovi ljudje. Med ključnimi vprašanji, ki si jih zastavlja so: Ali je danes konkurenca res ostrejša kot kadarkoli prj, in če je, zakaj?, kaj za podjetja pomeni ostrejša konkurenca?, Kako se podjetja odzivajo na naraščajoče zahteve potrošnikov?, Kaj se v luči teh sprememb dogaja s kulturami v podjetjih?

Leading Change: Overcoming the ideology of comfort and the tyrany of custom James O'Toole

O'Toole jasno opozarja na nevarnosti, ki jih za uspešnost in učinkovitost podjetja predstavljajo odpori in strahovi, uperjeni proti spremembam, zrasli na gojišču udobja in hrepenenja po ohranjanju statusa quo. Obenem poudarja, da je najučinkovitejše orodžje proti nekonstruktivnim odporom in njihovim uničujočim posledicam za podjetje odločno vodenje, temelječe na jasnih vrednotah.

Leading Change John P. Kotter

Kotter verjame, da se bodo pritiski na podjetja v prihodnosti le še povečevali - strategije, s katerimi skušajo podjetja krepiti svoje možnosti za preživetje v tem dinamičnem svetu pa bodo vse manj uspešne. Ker jim ne uspe spreminjati vedenja. Zato poudarja pomen vodenja kot tistega odločilnega dejavnika, ki lahko vpliva na ljudi v podjetju in na razvijanje orodij za učinkovitejše spopadanje s spremembami v okolju - dosti bolj kot različne kratkoročne "quality improvement" strategije.

Revitalize Your Corporate Culture Franklin C. Ashby

Ashby opozarja, da je skriti razlog za mnoge padce odjetij neustrezna kultura: kar je bilo v preteklosti učinkovito, v času hitrih sprememb danes morda ni več. Pot do boljših rešitev, poudarja, je treba iskati v spremembah kulture, oziroma tistih njenih elementov, ki zaradi zastarelosti ovirajo prožnost v današnjem času.

Culture's Consequences Geert Hofstede

Še ena od "bilblij". Čeprav je bil Hofstede pozneje deležen nekaterih kritik, je knjiga sprožila plaz zanimanja za kulturno pogojene vrednote v podjetjih - tudi z mnogimi pomembnimi spoznanji, ki jih je dobro imeti pred očmi ob kakršnem koli razmišljanju o organizacijskih vrednotah, še posebno za podjetja, ki delujejo v različnih okoljih (ali prinašajo izkušnje, izdelke, storitve) iz drugih okolij.

Diagnosing and Changing Organizational Culture Kim S. Cameeron in Robert E. Quinn

Zahtevno branje.

The Corporate Culture Survival Guide: Sense and nonsense about culture change Edgar H. Schein

Kaj pomeni Schein za razumevanje organizacijske kulture, ni treba govoriti. Ta "skrajšana verzija" je na seznamu, ker je laže berljiva (in preavljiva) od njegove debelejše "bilbilje" organizacijske kulture, vsekakor pa je za vse, ki jih zanima organizacijska kultura, priporočljivo branje celotno Scheinovo delo na tem področju.

In Search of Excellence Thomas J. Peters in Robert H Waterman, Jr.

Ena od legendarnih "biblij" poslovnega sveta, v kateri sta avtorja pred skoraj 25 leti zapisala, da so v jedru odličnih podjetij jasne organizacijske vrednote. In še veliko več ... Tudi po četrt stoletja "Must read" za vsakega menedžerja.

Vrh ledene gore: Obvladovanje skritih sil, ki ogrožajo naša podjetja David Hutchens

Odlična spodbuda za bolj poglobljeno razmišljanje o sistemski dinamiki v podjetjih. "Must read" za vsakega menedžerja in druge, ki jih zanima, kaj se dogaja v podjetjih in s podjetji.

PS. Hutchens je našel odličen in zabaven pristop za razmišljanje o hudo resnih rečeh, ki bi ga moral prebrati vsak menedžer - priporočal bi ga tudi, če ne bi sam prevedel knjige. "Obvezna" poglavja: Fixing people never works, People want to be great, From manager to coach, and coach to wise counsel

Kdo se še boji volkov: Kako preživeti in biti uspešen v učečem se podjetju David Hutchens

Odlična spodbuda za bolj poglobljeno razmišljanje o pomenu učenja in sprememb v podjetjih. "Must read" za vsakega menedžerja in druge, ki jih zanima, kaj se dogaja v podjetjih in s podjetji.

PS. Hutchens je našel odličen in zabaven pristop za razmišljanje o hudo resnih rečeh, ki bi ga moral prebrati vsak menedžer - priporočal bi ga tudi, če ne bi sam prevedel knjige.

The Quality Improvement Handbook John E. Bauer, Grace L. Duffy in Russell T. Westcott

Zanimiva knjiga o kakovosti in trajnostnem izboljšanju kakovosti opozarja, da pri upravljanju s kakovostjo ne gre več le za funkcijo menedžmenta in ne več le za proizvodne dejavnosti. Resnično odlična podjetja vgrajujejo procese za izboljšanje kakovosti v vse vsakdanje plati dela in življenja podjetja in njegovih ljudi, to pa pomeni, da mora sleherni posameznik v njih razumeti pomen prizadevanj za vrhunsko kakovost.

Quality Improvement Tools & Techniques Peter Mears

Čeprav nekoliko starejša ta zelo uporabna knjiga opisuje niz različnih tehnik za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti.

Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije Kristijan Musek Lešnik

Knjige na seznam nisem dal zaradi narcizma, pač pa zato, ker je v njej na enem mestu zbranih veliko zanimivih in uporabnih reči za katero koli podjetje ali menedžerja, ki razmišlja o vrednotah, psolanstvu, viziji in sorodnih stvareh.

CI Changes: from suggestion box to organizational learning Harry Boer, Anders Berger, Ross Chapman, Frank Gertsen

Zahtevno (zelo) branje z nekaterimi zanimivimi podatki o organizacijskem učenju trajnostnih spremembah v evropskih in avstralskih podjetjih.

Revolucija učenja Gordon Dryden in Jeanete Vos

Knjiga, ki na splošno obravnava spreminjanje učenja v povezavi z informacijsko in tehnološko revolucijo zadnjih let, v kateri lahko menedžerji in vodje najdejo mariskaj zanimivega.

Applied Strategic Planning: How to develop a plan that realy works Leonard Goodstein, Timothy Nolan in J. William Pfeiffer

Ena od mnogih (verjetno ne najboljša od vseh, za nameček že kar stara) knjiga o strateškem načrtovanju, ki pa se mi zdi zanimiva, ker jasno opredeljuje pomen jasnega poslanstva in vrednot za kakršno koli načrtovanje.

Lead to Succeed Colin Turner

Turner poudarja, da ima vsako podjetje svoje ustvarjalne korenine, ki v času razvoja in rasti prevečkrat ostanejo pozabljene, kar sproža ustvarjalni vakum. Zato opozarja na pomen usmerjanja podjetij iz nevarnih vod birokratiziranosti in počasnosti nazaj k ustvarjalnosti in prožnosti, še posebno v času nenehnih in dinamičnih sprememb, ko se lahko stanje na mestu hitro spremeni v nezadržen padec.

Love 'em or Lose 'em: Getting god people to stay Beverly Kaye in Sharn Jordan-Evans

En od poplave ameriških "fix-it" priročnikov, ki je nekoliko boljši od povprečja, na tem seznamu je zato, ker kratek odlomek o usklajevanju organizacijskih in osebnih vrednot ni slab.

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!