SLO ENG
 
   

Strokovno delo

Vzgoja in izobraževanje

Organizacijska psihologija

Knjige za otroke

Doc. dr. kristijan Musek Lešnik, dr. psih. znanosti
 

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja. V dvajsetletni karieri je predaval in raziskoval na več slovenskih fakultetah in na vseh treh največjih slovenskih univerzah. Je avtor več kot 50 knjig, priročnikov in delovnih zvezkov na področju vzgoje in izobraževanja in član vodilnih strokovnih teles na tem področju v Sloveniji. Je tudi avtor več kot 10 knjig in priročnikov s področja psihologije vodenja in psihologije organizacij.

   

 

 

Delovne izkušnje

   
    2014-sedanjost
Zunanji sodelavec
  Inštitut za etiko in vrednote dr. Jože Trontelj, Ljubljana
     
 

2011-sedanjost

Raziskovalec
 

Inštitut za psihologijo osebnosti, Ljubljana

   
 

2010-sedanjost

Predavatelj
 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologijo, Univerza na Primorskem, Koper

   
 

2008-2011

Predavatelj
 

Filozofska fakultate, Univerza v Mariboru, Maribor

   
 

2007-sedanjost

Predavatelj in raziskovalec
 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje

   
 

2007-2012

Predavatelj
 

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper

   
 

2005-2006

Direktor
 

Zavod Žiga Zois, Ljubljana

   
 

2003-2004

Raziskovalec na raziskovalnem projektu
 

Filozofska fakulteta, Ljubljana

   
 

1999-2005

Direktor, raziskovalec
 

Inštitut za psihologijo osebnosti, Ljubljana

 

 

1996-1999

Asistent za področje psihologije
 

Visoka Policijsko Varnostna šola, Ljubljana

 

 

 

1993-1995

Učitelj psihologije
 

Gimnazija Vič, Ljubljana

 

 

nazaj na vrh

 

 

Izobraževanje in usposabljanje

 

 

 

2003

doktorat

 

Doktor psiholoških znanosti

 

 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

 

 

 

 

1999

magisterij

 

Magister psihologije

 

 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

 

 

 

 

1995

diploma

 

Diplomirani psiholog

 

 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

     

 

nazaj na vrh

 

 

Imenovanja

     
2015
  Član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; imenovan na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije
     
2012
 

Predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli; imenovan s strani Ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

     
2012
 

Podpredsednik Delovne skupine za modernizacijo vzgoje in izobraževanja, imenovan s strani Ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

     
2012
 

Docent za področje managementa; habilitiran s strani Senata Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije

     
2011
 

Predsednik Komisije za otroke s posebnimi potrebami v sklopu Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; izvoljen s strani članov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

     
2011
 

Član Komisije za osnovno šolo v sklopu Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; izvoljen s strani članov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

     
2010
 

Predsednik Sveta zavoda OŠ Brezovica pri Ljubljani; izvoljen s strani članov Sveta zavoda

     
2009
 

Član Delovne skupine za proučitev pravne ureditve šolstva; imenovan s strani Ministra za šolstvo in šport

     
2008
 

Prodekan za raziskovanje Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, Celje; imenovan s strani v.d. dekana

     
2008
 

Član Komisije za vrtce v sklopu Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; izvoljen s strani članov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

     
2008
 

Član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje; imenovan na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije

     
2007
 

Docent za področje psihologija v managementu; habilitiran s strani Senata Fakultete za management UP

 

 

2004
 

Član Sveta za oblikovanje politik na področju predšolske vzgoje; imenovan s strani Ministra za šolstvo in šport

     

 

nazaj na vrh

  Raziskovalni projekti
     

Član raziskovalne skupine

 

2011-2014
Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki temelji

     

Vodja projekta

 

2009-2012
ARP L5―2365 Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij

     

Član raziskovalne skupine

 

2008-2011
J5―0165 Osebnost, kognicija in psihično blagostanje

 

Vodja projekta

 

2008-2010
CRP V5―0435 Vpliv vzgojnega načrta na klimo v vzgojno-izobraževalnih zavodih

     

Član raziskovalne skupine

 

2008-2010
V5―0446 Mreženje za vseživljensko učenje

     

Član raziskovalne skupine

 

2008-2010
V5―0442 Didaktični pristopi k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

     
Član raziskovalne skupine
 

2008
Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev : evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS : projekt : preliminarna študija. [Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008]

     

Član raziskovalne skupine

 

2004-2007
J5―6534 Vloga osebnosti in samopodobe v pozitivni psihologiji

     

Član raziskovalne skupine

 

2004-2007
 J5―6646 Ekstrinzična in intrinzična religioznost v medkulturni perspektivi

     

Član raziskovalne skupine

 

2001-2004
J5―3448 Temeljni vidiki emocionalno-kognitivnih sposobnosti: kritični pristop k obravnavi kontrukta emocionalne inteligentnosti

 

Član raziskovalne skupine

 

1999-2002
V5―0259 Vzgoja in oblikovanje vrednot

     

Član raziskovalne skupine

 

2001-2004
J5―3448 Temeljni vidiki emocionalno-kognitivnih sposobnosti: kritični pristop k obravnavi kontrukta emocionalne inteligentnosti

     

 

nazaj na vrh

 

  Proročniki za vzgojitelje, učitelje in svetovalce
     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Vedenje, takšno in drugačno : priročnik za drugo triletje OŠ : [9-11 let] : [dejavnosti in delavnice za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, obvladovanje neprijetnih čustev, konstruktivno soočanje s težavami, razmišljanje o pomenu medosebnih odnosov, razmišljanje o primernem in neprimernem vedenju, spodbujanje zastavljenih ciljev, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-53-8.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Didaktične mape 2011 : 18 priročnikov : [priročnik za uporabo 18 priročnikov, dostopnih preko spletnega portala abc.viz : priročnik za prvo, drugo in tretje triletje OŠ]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-52-1.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Lestvice pozitivnega samovrednotenja : priročnik z lestvicami. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 47 str. ISBN 978-961-6671-51-4.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja v šoli ali v skupini : priročnik z vprašalniki. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 32 str. ISBN 978-961-6671-50-7.

     
 

2010

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let) : priročnik za prvo triletje OŠ : [dejavnosti in delavnice za spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete]. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2010. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-49-1.

     

 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in čustva : didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti. Ljubljana: IPSOS, 2007. [6], 36 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-4-0.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in drugi, Didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Brezovica: IPSOS, 2007. [5], 40 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-5-7.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in drugi, Didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, spodbujanje altruizma in empatije, spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Brezovica: IPSOS, 2007. 2 zv. ([5], 45; [7], 46, f.), ilustr. ISBN 978-961-6671-00-2.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi in naši odnosi : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike, spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, spodbujanje altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6671-04-0.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Mi, čuti in čutila : didaktična mapa za vrtec in 1. triletje osnovne šole : raziskovanje čutov in čutil, spodbujanje razmišljanja o čutih, spodbujanje razmišljanja o čutilih, spodbujanje pozornosti na različne dražljaje. Ljubljana: IPSOS, 2007. 36, [17] f., ilustr. ISBN 978-961-92047-6-4.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Misli za razmišljanje : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole in za srednjo šolo : spodbujanje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih, spodbujanje razmišljanja o pomembnih etičnih vprašanjih. Ljubljana: IPSOS, 2007. [47] f. ISBN 978-961-92047-2-6.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Občutki in čustva : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole. Spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-92047-9-5.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Občutki in čustva : spodbujanje razmišljanja o čustvih, spodbujanje razmišljanja o občutkih, spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti, Didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole. Ljubljana: IPSOS, 2007. [6], 47 f., ilustr. ISBN 978-961-6671-03-3. [COBISS.SI-ID 232394496]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samopodoba, samovrednotenje : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev. Ljubljana: IPSOS, 2007. [7], 56 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-8-8.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev. Ljubljana: IPSOS, 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6671-02-6.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Samozavedanje : 1. triletje : didaktična mapa za 1. triletje osnovne šole : spodbujanje samozavedanja, spodbujanje pozitivne samopodobe, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, spodbujanje razvoja identitete, spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev. Brezovica: IPSOS, 2007. [5], 36 f., ilustr. ISBN 978-961-92047-3-3.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Učinkovito vedenje : didaktična mapa za 2. triletje osnovne šole. Ljubljana: IPSOS, 2007. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-01-9.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Učinkovito vedenje, Didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja. Ljubljana: IPSOS, 2007. 53, [8] f. ISBN 978-961-6671-06-4.

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, LEŠNIK MUSEK, Petra. Vrednote in moralna načela : didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole : spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah, spodbujanje razvoja moralnega presojanja. Ljubljana: IPSOS, 2007. [5], 46 f. ISBN 978-961-6671-05-7.

     
     
     
   

 

  Knjige o vzgoji in izobraževanju
     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-54-5.

     
 

2011

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Bajke in povesti o devetletki. Brezovica pri Ljubljani: IPSOS, 2011. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-55-2.

     
 

2008

ERČULJ, Justina, MIHOVAR GLOBOKAR, Ksenija, ZUPANC-GROM, Renata, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, BITENC, Darka, KAUČIČ, Maja, KOSTANJŠEK, Darinka, VEHOVEC, Majda, POL, Milan. Kazalniki kakovosti na področju ravnateljevega dela. Kranj: Šola za ravnatelje, 2008. 87 str., tabele. ISBN 978-961-6637-15-2. [COBISS.SI-ID 240972032]

     
 

2003

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije : kako razjasniti vrednote, opredeliti poslanstvo in ustvariti vizijo zavoda ali neprofitne organizacije za nove čase. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2003. 387 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6406-12-4. [COBISS.SI-ID 125520128]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan, BERGANT, Katra. Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 143, XLII str., graf. prikazi. ISBN 961-90841-7-9. [COBISS.SI-ID 115296512]

     
   

 

  Druge publikacije: vzgoja in izobraževanje
     
   

2012 (intervju)

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Šola mora biti prijazna in zahtevna. Ne le eno ali drugo : dr. Kristijan Musek Lešnik. Pogledi, 11. jan. 2012, letn. 3, št. 1, str. 18-21, fotogr.

     
   

2011 (intervju)

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. "Dobro poučevanje nikoli ni bilo preprosto". Didakta, dec.-jan. 2011/12, letn. 21, št. 150, str. 5-8, portret.

     
   

2003 (avtor spremnega besedila)

PAPALIA, Diane E., OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth Duskin. Otrokov svet : otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy, 2003. XXVI, 421, G 7, L 53, Z 3, I 15, S 13 str., ilustr. ISBN 961-6459-09-0.

     
   

2003 (avtor spremnega besedila)

PAPALIA, Diane E., OLDS, Sally Wendkos, FELDMAN, Ruth Duskin. Otrokov svet : otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy, 2003. XXVI, 421, G 7, L 53, Z 3, I 15, S 13 str., ilustr. ISBN 961-6459-09-0.

     
 

2002 (urednik slovenskega prevoda)

CARRELL, Susan. Skupinske aktivnosti za mladostnike: priročnik za vodenje skupin. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 181 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-03-5. [COBISS.SI-ID 117105920]

     
   

2002 (urednik)

BERGANT, Katra (ur.), MUSEK LEŠNIK, Kristijan (ur.). Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki : vzroki - posledice - preprečevanje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 152 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-03-5. [COBISS.SI-ID 116234752]

     
 

2002 (prevajalec)

IVIĆ, Ivan. Razvojni koraki : pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od rojstva do sedmega leta. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. ISBN 961-6406-10-8. [COBISS.SI-ID 119134720]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

WARDEN, David, CHRISTIE, Donald . Spodbujanje socialnega vedenja : dejavnosti za spodbujanje prosocialnih medosebnih spretnosti in vedenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 128 str., graf. prikazi. ISBN 961-6406-01-9. [COBISS.SI-ID 114310400]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

KOTTLER, Jeffrey A., KOTTLER Ellen. Svetovalne spretnosti za vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. 91 str., graf. prikazi. ISBN 961-90841-1-X. [COBISS.SI-ID 111834112]

     
 

2001 (urednik slovenskega prevoda)

DRYDEN, Gordon., VOS, Jeanette. Revolucija učenja. Ljubljana: Educy, 2001. 521 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-37-9. [COBISS.SI-ID 111641600]

     
 

2000 (prevajalec)

MILLER, Karen. Otrok v stiski : priročnik za vzgojitelje, učitelje, strokovnjake in starše, ki se srečujejo z otroki, ki doživljajo stiske, krize in stres. Ljubljana: Educy, 2000. 193 str. ISBN 961-6010-34-4. [COBISS.SI-ID 107674624]

     
 

2000 (prevajalec)

YOUNGS, Bettie B.. Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe : priročnik za vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, (Samopodoba v vzgoji in izobraževanju). Ljubljana: Educy, 2000. 101 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-33-6. [COBISS.SI-ID 108858624]

     
 

2000 (prevajalec)

YOUNGS, Bettie B.. Šest temeljnih prvin samopodobe : kako jih razvijamo pri otrocih in učencih : priročnik za vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, (Samopodoba v vzgoji in izobraževanju). Ljubljana: Educy, 2000. 124 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-32-8. [COBISS.SI-ID 108856064]

     
 

2000 (prevajalec)

AKIN, Terri, COWAN, David, PALOMARES, Susanna, SCHILLING, Diane. Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo : [priročnik za učitelje in svetovalce], (Pomoč otrokom). Ljubljana: Educy, 2000. 65 str. ISBN 961-6010-31-X. [COBISS.SI-ID 109928448]

     
   

 

  Organizacijska psihologija
     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Od zadovoljstva potrošnikov do programov zvestobe : nekateri psihološki dejavniki zadovoljstva in zvestobe potrošnikov in njihova integriranost v programe za sistematično spodbujanje zadovoljstva, zvestobe in želenega vedenja potrošnikov, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2008. 235 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-266-010-9. [COBISS.SI-ID 241141760]

     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vrednote, poslanstvo in vizija podjetja : organizacijske vrednote, poslanstvo in vizija podjetja kot jedrni elementi strateškega managementa, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper), (Management). Koper: Fakulteta za management, 2008. 239 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-266-011-6. [COBISS.SI-ID 241142528]

     
 

2008

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Programi zvestobe in sorodne CRM strategije : načrtno spodbujanje vračanja in zvestobe potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2008. 86 f., ilustr., grafi. ISBN 978-961-6671-48-4. [COBISS.SI-ID 237158912]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Organizacijske vrednote : kako do jasnih organizacijskih vrednot v podjetju. Ljubljana: IPSOS, 2007. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-12-5. [COBISS.SI-ID 235164928]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Pomen jasne vizije, poslanstva in organizacijskih vrednot za podjetje. Ljubljana: IPSOS, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-09-5. [COBISS.SI-ID 235163904]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Poslanstvo podjetja : kako do jasnega občutka poslanstva v podjetju. Ljubljana: IPSOS, 2007. 46 f., tabele. ISBN 978-961-6671-08-8. [COBISS.SI-ID 235163392]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vizija razvoja podjetja : kako do učinkovite vizije razvoja podjetja. Ljubljana: IPSOS, 2007. 59 f., tabele. ISBN 978-961-6671-10-1. [COBISS.SI-ID 235164160]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Zadovoljstvo potrošnikov : psihološki dejavniki vedenja in zadovoljstva potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2007. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6671-11-8. [COBISS.SI-ID 235164416]

     
 

2007

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Zvestoba potrošnikov : psihološki dejavniki vedenja in zvestobe potrošnikov. Ljubljana: IPSOS, 2007. 88 f., tabele, grafi. ISBN 978-961-6671-07-1. [COBISS.SI-ID 235163648]

     
   

 

  Organizacijska psihologija
     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Kdo se še boji volkov? : kako preživeti in biti uspešen v učeči se organizaciji. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 62 str., ilustr. ISBN 961-6406-06-X. [COBISS.SI-ID 118013696]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Metkina dilema in nasploh o lemingih : o poslanstvu in viziji. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 79 str., ilustr. ISBN 961-6406-09-4. [COBISS.SI-ID 119134464]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Sence neandertalcev : zgodba o prepričanjih, ki nas omejujejo v življenju in pri delu. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 78 str., ilustr. ISBN 961-6406-05-1. [COBISS.SI-ID 118014208]

     
 

2002 (prevajalec)

HUTCHENS, David. Vrh ledene gore : obvladovanje skritih sil, ki ogrožajo naše organizacije. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002. 72 str., ilustr. ISBN 961-6406-08-6. [COBISS.SI-ID 119134208]

   
   

 

  Druge publikacije
     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Okušam, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-5-2. [COBISS.SI-ID 114311680]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Slišim, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-3-6. [COBISS.SI-ID 114311168]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Tipam, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-4-4. [COBISS.SI-ID 114311424]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Vidim, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [32] str., ilustr. ISBN 961-90841-2-8. [COBISS.SI-ID 114310912]

     
 

2001

MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Voham, (Zbirka Čuti). Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001. [31] str., ilustr. ISBN 961-90841-6-0. [COBISS.SI-ID 114311936]

     
 

2001 (prevajalec)

CAVE, Kathryn. Drugačen. Ljubljana: Educy, 2001. [25] str., ilustr. ISBN 961-6010-38-7. [COBISS.SI-ID 112016384]

     
 

2001 (prevajalec)

VARLEY, Susan. Jazbečeva darila v slovo. Ljubljana: Educy, 2001. [25] str., ilustr. ISBN 961-6010-36-0. [COBISS.SI-ID 111041024]

     
 

2001 (urednik slovenske izdaje)

BRIGGS, Raymond. Sneženi mož , (Zbirka Gugalnica). Ljubljana: Educy, 2001. 32 str., ilustr. ISBN 961-6010-51-4. [COBISS.SI-ID 113399552]

     
 

2001 (prevajalec)

GRINDLEY, Sally. Bobi gre v šolo, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 30 str., ilustr. ISBN 961-6010-44-1. [COBISS.SI-ID 112603648]

     
 

2001 (prevajalec)

GRINDLEY, Sally. Bobi sam doma, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 30 str., ilustr. ISBN 961-6010-45-X. [COBISS.SI-ID 112003072]

     
 

2001 (prevajalec)

LEWIS, Paeony. Pepelkina poroka, (Zbirka Zakladnica). Ljubljana: Educy, 2001. 48 str., ilustr. ISBN 961-6010-43-3. [COBISS.SI-ID 112004864]

     
 

2000 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., GAINER, Cindy. Mali matematik : spoznavajmo matematične zakonitosti s pomočjo umetnosti. Ljubljana: Educy, 2000. 242 str., ilustr. ISBN 961-6010-25-5. [COBISS.SI-ID 106074624]

     
 

2000 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., POTTER, Jean. Mali naravoslovec : odkrivajmo skrivnosti naravoslovja s pomočjo umetnosti. Ljubljana: Educy, 2000. 132 str., ilustr. ISBN 961-6010-26-3. [COBISS.SI-ID 106074112]

     
 

1999 (prevajalec)

KOHL, Mary Ann F., POTTER, Jean. Mali popotnik : umetnine, dejavnosti, projekti in izumi z vsega sveta. Ljubljana: Educy, 1999. 171 str., ilustr. ISBN 961-6010-22-0. [COBISS.SI-ID 103399168]

     
   
     

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
 
VODENJE IN MANAGEMENT
 
CURRICULUM VITAE