Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Mi in čustva - 1. triletje


Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

36 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Mi in čustva”

“Mi in čustva” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Mi in čustva”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

≈ aktivnosti za uravnavanje doživljanja čustev in občutkov

≈ aktivnosti za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

≈ 36 delovnih listov

Namen didaktične mape “Mi in čustva”

Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefleksije pri doživljanju čustev in občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Mi in čustva”

≈ samozavedanje

≈ čustva in občutki

≈ vzročno-posledične zveze med različnimi dogodki, dražljaji in čustvi

≈ razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov

≈ uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov

≈ razvoj čustvene inteligentnosti


Seznam delovnih listov


1. Besede za čustva

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih. Skušajo se spomniti čim več različnih čustev in jih zapisati v “slovar čustev”.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih čustvih, odpiranje novih idej, spodbujanje razprave ...

2. Kako bi se počutil - kako bi se počutila

Namen: Otroci razmišljajo o čustvih in občutkih, ki jih izzovejo različne okoliščine in dogodki.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o čustvih in občutkih, o tem, kaj izzove naša čustva in kako jih izražamo; spodbujanje razprave.

3. Krog čustev

Namen: Otroci razmišljajo o svojih trenutnih čustvih in občutkih, in o spremembah čustev, občutkov in razpoloženj.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o čustvih, občutkih, razpoloženjih, in o njihovih spremembah; spodbujanje razprave.

4. Igra čustev

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj; spodbujanje razprave.

5. Pokaži svoja čustva - žalost

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje žalosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju žalosti; spodbujanje razprave.

6. Pokaži svoja čustva - jeza

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje jeze.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju jeze; spodbujanje razprave.

7. Pokaži svoja čustva - sram

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje sramu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju sramu; spodbujanje razprave.

8. Pokaži svoja čustva - strah

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje strahu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju strahu; spodbujanje razprave.

9. Pokaži svoja čustva – ljubosumnost - M

10. Pokaži svoja čustva – ljubosumnost - D

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje ljubosumnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju ljubosumnosti; spodbujanje razprave.

11. Pokaži svoja čustva - veselje

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje veselja.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju veselja; spodbujanje razprave.

12. Povej, kako je ...

Namen: Otroci razmišljajo o stvareh, situacijah, okoliščinah, ki pri njih sprožijo različna čustva.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki situacijah, okoliščinah, ki sprožijo različna čustva; spodbujanje razprave.

13. Najboljša stvar vseh časov

Namen: Otroci razmišljajo o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli; spodbujanje razprave.

14. Obrazi občutkov

Namen: Otroci razmišljajo o tem, kakšne občutke pri njih izzovejo različne situacije in dogodki.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o občutkih, ki jih sprožijo različni dogodki; spodbujanje razprave.

15. Moje najljubše stvari

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki so otrokom pri srcu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki so jim blizu, pri srcu, ljube; spodbujanje razprave.

16. Stvari, ki jih ne maram

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki jih otroci ne marajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki jim niso všeč in jih ne marajo; spodbujanje razprave.

17. Kaj si želim

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanjeoge, pričakovanja in odgovornosti; spodbujanje razprave.

18. Kaj si želim za rojstni dan

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o svojih željah; spodbujanje razprave.

19. Mi je všeč, mi ni všeč

Namen: Otroci in učenci razmišljajo o svojih občutkih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o občutkih in čustvih, ki jim jih izzovejo različni dražljaji, dogodki, stvari, ljudje; spodbujanje in usmerjanje razprave.

20. Moje najljubše jedi

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o jedeh, ki jih imajo otroci najraje.

Vloga odraslega: Usmerjanje k razmišljanju o jedeh, ki jih imajo najraje; spodbujanje razprave.

21. Kaj največkrat čutim

Namen: Učenci razmišljajo o svojih občutkih in čustvih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o različnih občutkih in čustvih, ki jih doživljajo, in o okoliščinah, ki jih sprožijo; spodbujanje in usmerjanje razprave.

22. Moja družina

Namen: Učenci razmišljajo o svojih družinah in občutkih in čustvih povezanih z družino.

Vloga odraslega: Usmerjanje k razmišljanju o družini in občutkih in čustvih povezanih z družino; spodbujanje razprave ...

23. Darila za družino - M

24. Darila za družino – D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini in o odnosu do članov svoje družine.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu družine in odnosov v družini; spodbujanje razprave.

25. Kako bi se počutil – M

26. Kako bi se počutila – D

Namen: Otroci razmišljajo o dogodkih in stvareh, ki sprožijo različna čustva, o tem, katera čustva so primerna kakšni situaciji.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o dogodkih in stvareh, ki sprožijo različna čustva; spodbujanje razprave.

27. Kako se počutim – M

28. Kako se počutim – D

Namen: Učenci razmišljajo o svojih občutkih in čustvih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o različnih občutkih in čustvih, ki jih doživljajo, in o okoliščinah, ki jih sprožijo; spodbujanje in usmerjanje razprave.

29. Velikan

Namen: Spodbujanje razmišljanja o različnih občutkih v različnih okoliščinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih občutkih v različnih okoliščinah; spodbujanje razprave.

30. Kadar sem jezen – M

31. Kadar sem jezen – D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij, medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

32. Goooool! – 1. list

33. Goooool! – 2. list

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

34. Veriga uspehov

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

35. Različna čustva

Namen: Otroci razmišljajo o čustvih in občutkih, o njihovem izražanju.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o čustvih in občutkih, in o njihovem izražanju; spodbujanje razprave.

36. Prepoznavanje čustvenih izrazov

Namen: Otroci razmišljajo o čustvih in občutkih, o njihovem izražanju z obrazom in telesom.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o čustvih in občutkih, in o njihovem izražanju; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik