Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica

Priročniki - didaktične mape so pripomočki za učinkovito načrtovanje proaktivnih strategij, ki izhajajo iz vzgojnega načrta šole; za načrtovanje ur oddelčne skupnosti, za svetovanje in usmerjanje, in za druge dejavnosti. Namenjeni so učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem in drugim, ki delajo z otroki!

Zaradi lažje uporabe in razmnoževanja so priročniki vezani z žično spiralo in zaščiteni s trdimi platnicami.


Priročniki - didaktične mape abc.viz so namenjeni proaktivnemu vzgojnemu delu, spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE


Osnova priročnikov - didaktičnih map so delovni listi, namenjeni razmnoževanju in kopiranju za delo z otroki, učenci in mladostniki. Didaktične mape sestavljajo trije deli:

UVOD z opisom mape in predlogi za uporabo

SEZNAM delovnih listov

DELOVNI listi, namenjeni razmnoževanju


Priročniki - didaktične mape abc.viz so prilagojeni delu (posamičnemu, v manjših skupinah, ali v celem razredu) z otroki, učenci in mladostniki v različnih starostnih obdobjih:

VRTEC

1. TRILETJE OSNOVNE ŠOLE

2. TRILETJE OSNOVNE ŠOLE

3. TRILETJE OSNOVNE ŠOLE

SREDNJA ŠOLA


Avtorja priročnikov - didaktičnih map sta dr. Kristijan Musek Lešnik in dr. Petra Lešnik Musek.

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog, predavatelj, avtor, prevajalec in urednik več kot 50 različnih knjig in publikacij na področju vzgoje in izobraževanja. Med drugim predava na več fakultetah in je član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Je tudi glavni urednik spletnega portala abc.viz.

Dr. Petra Lešnik Musek je strokovnjakinja za razvojno psihologijo. Po desetletnem delu na katedri za razvojno psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani dela kot psihologinja z otroki, mladostniki in starši na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki.


Predstavitveni list za priročnike didaktične mape (s klikom na sliko se vam odpre predstavitveni list v .pdf formatu).

Didaktične mape abc.viz so namenjene spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik