Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica1. triletje osnovne šole (6-9 let)

Za delo z otroki in učenci v prvem triletju osnovne šole so primerne naslenje didaktične mape:

Mi, čuti in čutila
Raziskovanje čutov in čutil

Spodbujanje razmišljanja o čutih

Spodbujanje razmišljanja o čutilih

Spodbujanje pozornosti na različne dražljaje

Samozavedanje - 1. triletje
Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

Mi in drugi - 1. triletje
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja

Spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Mi in čustva - 1. triletje
Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Didaktične mape abc.viz so namenjene spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik