Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Mi in drugi - 1. triletje


Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja

Spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

40 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Mi in drugi - 1. triletje”

“Mi in drugi - 1. triletje” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Mi in drugi - 1. triletje”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

≈ aktivnosti in dejavnosti za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimernega vedenja

≈ aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

≈ aktivnosti in dejavnosti s področja razvoja človeških vrednot in moralnih načel

≈ 40 delovnih listov

Namen didaktične mape “Mi in drugi - 1. triletje”

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimenega vedenja, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Mi in drugi - 1. triletje”

≈ družinski in prijateljski odnosi in dinamika

≈ socialne spretnosti in kompetence

≈ pozitivni vedenjski vzorci in neprimerno vedenje

≈ prosocialno vedenje, altruizem, empatija

≈ vrednote in moralno presojanje

≈ sodelovalno in timsko delo


Seznam delovnih listov


1. Moja prijateljstva

Namen: Otroci razmišljajo o prijateljstvu in svojih prijateljih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu prijateljstva, o tem, kaj pomeni prijateljstvo, kaj pomeni imeti dobre prijatelje in biti dober prijatelj; spodbujanje razprave.

2. Všeč sem si, všeč sem ti

Namen: Otroci razmišljajo o sebi in o tem, kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju, k razmišljanju o tem, kako jih zaznavajo in vidijo drugi; spodbujanje in usmerjanje razprave.

3. Kaj nam je všeč pri tebi - velika skupina

4. Kaj nam je všeč pri tebi - manjša skupina

Namen: Otroci razmišljajo o sebi, kako sami vidijo sebe in kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju; spodbujanje razprave.

5. Prijateljska dlan

Namen: Otroci razmišljajo o sebi in o tem, kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju, k razmišljanju o tem, kako jih zaznavajo in vidijo drugi; spodbujanje in usmerjanje razprave.

6. Moj posebni prijatelj

Namen: Otroci razmišljajo o tem, kaj cenijo in kaj jim je všeč pri prijateljih in jim to tudi povedo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem, kaj cenijo pri svojih prijateljih, o pomenu pozitivne povratne informacije - kako pomembno je, da ljudem okrog sebe povedo, kaj jim je všeč pri njih; spodbujanje razprave.

7. Prijateljska zgodba

Namen: Otroci razmišljajo o prijateljstvu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

8. Vsak je dober pri čem - M

9. Vsak je dober pri čem - D

Namen: Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja in pozitivnega vrednotenja drugih - otroci razmišljajo o tem, kaj zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem kaj znajo in zmorejo oni in kaj znajo in zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice; spodbujanje razprave.

10. Velikan

Namen: Spodbujanje razmišljanja o različnih občutkih v različnih okoliščinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih občutkih v različnih okoliščinah; spodbujanje razprave.

11. Tožarjenje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o tožarjenju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tožarjenju; spodbujanje razprave.

12. Bodimo opaženi - M

13. Bodimo opaženi - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja; spodbujanje razprave.

14. Iskanje razlik

Namen: Spodbujanje spoštovanja različnosti med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnosti in pozitivnih vidikih medosebnih razlik; spodbujanje razprave.

15. Kdo je drugačen

Namen: Spodbujanje spoštovanja različnosti med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnosti in pozitivnih vidikih medosebnih razlik; spodbujanje razprave.

16. Skupnosti in skupine

Namen: Spodbujanje razumevanja pomena sodelovanja v skupinah in med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu sodelovanja v skupinah in med ljudmi; spodbujanje razprave.

17. Prepiral sem se - M

18. Prepiral sem se - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanje medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanje medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

19. Kadar sem jezen - M

20. Kadar sem jezen - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij, medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

21. Pravila

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pravil za uravnavanje odnosov in reda.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov in reda; spodbujanje razprave.

22. Pravila v razredu

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pravil za uravnavanje odnosov in reda.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov in reda; spodbujanje razprave.

23. 50 dobrih dejanj - M

24. 50 dobrih dejanj - D

Namen: Spodbujanje prosocialnega, želenega in pozitivnega vedenja in vedenjskih vzorcev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prosocialnega, želenega in pozitivnega vedenja in vedenjskih vzorcev; spodbujanje razprave.

25. Sestavljanje skupin

Namen: Spodbujanje sodelovanja in skupinskega dela.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu sodelovanja in skupinskega dela; spodbujanje razprave.

26. Razmišljanje o skupinskem delu

Namen: Spodbujanje sodelovanja in skupinskega dela.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu sodelovanja in skupinskega dela; spodbujanje razprave.

27. Kako sem obnašal danes - M

28. Kako sem obnašala danes - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja; spodbujanje razprave.

29. Kako sem obnašal ta teden - M

30. Kako sem obnašala ta teden - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja; spodbujanje razprave.

31. Kaj je pravičnost

32. Kaj je poštenost

33. Kaj je spoštovanje

34. Kaj je odgovornost

35. Kaj je sočutje

36. Kaj je prijateljstvo

37. Kaj je strpnost

38. Kaj je pogum

39. Kaj je iskrenost

40. Kaj je miroljubnost

Namen: Spodbujanje razmišljanja o nekaterih temeljnih človeških vrednotah.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o nekaterih temeljnih človeških vrednotah, spodbujanje in usmerjanje pogovora.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik