Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica2. triletje osnovne šole (9-12 let)

Za delo z otroki in učenci v drugem triletju osnovne šole so primerne naslenje didaktične mape:

Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje
Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

Učinkovito vedenje - 2. triletje
Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Uravnavanje neprimernega vedenja

Občutki in čustva - Modul 1 - 2. triletje
Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Občutki in čustva - Modul 2 - 2. triletje
Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Mi in drugi - Modul 1 - 2. triletje
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Mi in drugi - Modul 2 - 2. triletje
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Didaktične mape abc.viz so namenjene spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik