Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Mi in drugi - 2. triletje

Modul 1

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

45 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Mi in drugi - 1. del”

“Mi in drugi - 1. del” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev v drugem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Mi in drugi - 1. del”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

≈ aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

≈ aktivnosti in dejavnosti s področja razvoja človeških vrednot in moralnih načel

≈ 45 delovnih listov

Namen didaktične mape “Mi in drugi - 1. del”

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Mi in drugi - 1. del”

≈ družinski in prijateljski odnosi in dinamika

≈ socialne spretnosti in kompetence

≈ prosocialno vedenje, altruizem, empatija

≈ vrednote in moralno presojanje

≈ sodelovalno in timsko delo


Seznam delovnih listov


1. Moja prijateljstva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu prijateljev in prijateljstva; spodbujanje razprave.

2. Prijateljska dlan

Namen: Učenci razmišljajo o sebi in o tem, kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju, k razmišljanju o tem, kako jih zaznavajo in vidijo drugi; spodbujanje in usmerjanje razprave.

3. Moj posebni prijatelj – moja posebna prijateljica - M

4. Moj posebni prijatelj - moja posebna prijateljica - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kaj cenijo in kaj jim je všeč pri prijateljih in jim to tudi povedo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem, kaj cenijo pri svojih prijateljih, o pomenu pozitivne povratne informacije - kako pomembno je, da ljudem okrog sebe povedo, kaj jim je všeč pri njih; spodbujanje razprave.

5. Prijateljska zgodba

Namen: Učenci razmišljajo o prijateljstvu.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

6. Vsak je dober pri čem – M

7. Vsak je dober pri čem – D

Namen: Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja in pozitivnega vrednotenja drugih - učenci razmišljajo o tem, kaj zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem kaj znajo in zmorejo oni in kaj znajo in zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice; spodbujanje razprave.

8. Moja družina in jaz

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o svoji družini; povratna informacija družinskih članov učencu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o svoji družini; spodbujanje razprave.

9. Moja prijateljstva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu prijateljev in prijateljstva; spodbujanje razprave.

10. Moja družina

Namen: Spodbujanje razmišljanja o svoji družini, o tem, kaj učenci cenijo pri svoji družini in njenih članih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svoji družini in družinskih članih; spodbujanje razprave.

11. Intervju o prijateljstvu

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva, o tem, kaj nam pomeni prijateljstvo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

12. Darila za družino – M

13. Darila za družino – D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini in o odnosu do članov svoje družine.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu družine in odnosov v družini; spodbujanje razprave.

14. Kolaž prijateljstva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

15. Občutki in čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih in čustvih, ki jih sprožijo različni dogodki.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih in čustvih, ki jih sprožijo različni dogodki; spodbujanje razprave.

16. Kako bi se počutil - M

17. Kako bi se počutil - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah; spodbujanje razprave.

18. Pismo dobrodošlice

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah, o tem, kako lahko pomagamo nekomu, da se znajde v novem okolju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah, o empatični podpori nekomu, ki se znajde v novem okolju; spodbujanje razprave.

19. Vsi imamo svoja močna področja - M

20. Vsi imamo svoja močna področja - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o prijateljih, o svojih in njihovih močnih področjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih prijateljih in njihovih močnih področjih; spodbujanje razprave.

21. Kako sem spoznal prijatelja oziroma prijateljico – M

22. Kako sem spoznal prijatelja oziroma prijateljico – D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

23. Kartice za igro vlog

Namen: Spodbujanje razmišljanja o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

24. Moja televizijska družina - M

25. Moja televizijska družina - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, družinskih članih, odnosih, navadah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, družinskih članih, odnosih, navadah; spodbujanje razprave.

26. Prijaznost – D

27. Prijaznost – M

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi; spodbujanje razprave.

28. Naše vloge v družinah - M

29. Naše vloge v družinah - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

30. Nenapisana pravila v družinah

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

31. Kako si v družini izražamo čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

32. Spoštovanje do staršev

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, odgovornostih, vzgoji in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, odgovornostih, vzgoji in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

33. Včasih lahko pomagam tudi naskrivaj

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi; spodbujanje razprave.

34. Zaupanje drugim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi; spodbujanje razprave.

35. Če zaupamo napačnim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem; spodbujanje razprave.

36. Pogovarjanje o problemih - M

37. Pogovarjanje o problemih - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom in poslušanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom in poslušanjem; spodbujanje razprave.

38. Zaradi prijateljev se počutimo dobro

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev; spodbujanje razprave.

39. Izbiranje prijateljev

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev; spodbujanje razprave.

40. Tožarjenje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o tožarjenju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tožarjenju; spodbujanje razprave.

41. Bodimo opaženi - M

42. Bodimo opaženi - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja; spodbujanje razprave.

43. Iskanje razlik

Namen: Spodbujanje spoštovanja različnosti med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnosti in pozitivnih vidikih medosebnih razlik; spodbujanje razprave.

44. Kdo je drugačen

Namen: Spodbujanje spoštovanja različnosti med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnosti in pozitivnih vidikih medosebnih razlik; spodbujanje razprave.

45. Skupnosti in skupine

Namen: Spodbujanje razumevanja pomena sodelovanja v skupinah in med ljudmi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu sodelovanja v skupinah in med ljudmi; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik