Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica3. triletje osnovne šole (12 - 15 let)

Za delo z otroki in učenci v tretjem triletju osnovne šole so primerne naslenje didaktične mape:

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - Modul 1 - 3. triletje
Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - Modul 2 - 3. triletje
Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

Učinkovito vedenje - 3. triletje
Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Uravnavanje neprimernega vedenja

Mi in naši odnosi - Modul 1 - 3. triletje
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Mi in naši odnosi - Modul 2 - 3. triletje
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Vrednote in moralna načela - 3. triletje
Spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah

Spodbujanje razvoja moralnega presojanja

Občutki in čustva - 3. triletje
Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Misli za razmišljanje - 3. triletje
Spodbujanje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih

Spodbujanje razmišljanja o pomembnih etičnih vprašanjih

Didaktične mape abc.viz so namenjene spodbujanju razvoja in kompetenc otrok, učencev in mladostnikov na različnih področjih:

VEDENJE

SOCIALNO PODROČJE IN ODNOSI

ČUSTVENO PODROČJE

INTELEKTUALNO / SPOZNAVNO PODROČJE

SAMOVREDNOTENJE, SAMOPODOBA, SAMOZAVEST

MORALNO PRESOJANJE, VREDNOTE IN PROSOCIALNO VEDENJE

ZAZNAVNO PODROČJE

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik