Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica

Didaktična mapa

Vrednote in moralna načela - 3. triletje


Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah

Spodbujanje razvoja moralnega presojanja

46 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Vrednote in moralna načela”

“Vrednote in moralna načela” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Vrednote in moralna načela”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah in moralnih načelih

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja moralnega presojanja

≈ 46 delovnih listov

Namen didaktične mape “Vrednote in moralna načela”

Spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razvoja moralnega presojanja.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Vrednote in moralna načela”

≈ vrednote

≈ moralna načela

≈ moralno presojanje


Seznam delovnih listov


1. Moj knjižni jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razprave.

2. Moj filmski jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razprave.

3. Moj stripovski jaz

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razprave.

4. Sanjam

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, svojih željah; spodbujanje razprave.

5. Moj prihodnji življenjepis

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, svojih željah; spodbujanje razprave.

6. Moje življenje

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, identitete, razmišljanja o sebi in o svojih pomembnih doživetjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih pomembnih doživetjih; spodbujanje razprave.

7. Moja gledališka igra

Namen: Spodbujanje ustvarjalnosti, razmišljanja o človeških vedenjih in osebnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k ustvarjalnosti in inovativnosti, k razmišljanju o različnih ljudeh in različnih situacijah; spodbujanje razprave.

8. Kartice za igro vlog

Namen: Spodbujanje razmišljanja o učinkovitem reševanju problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o učinkovitem reševanju problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih; spodbujanje razprave.

9. Moj knjižni junak

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

10. Moj filmski junak

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

11. Moj junak iz stripa

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih in drugih človeških lastnostih; spodbujanje razprave.

12. Pantomima

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih lastnostih, vrednotah in vrlinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih lastnostih, vrednotah in vrlinah; spodbujanje razprave.

13. Pravi nasvet

Namen: Spodbujanje razmišljanja o empatični in altruistični pomoči drugim ljudem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o empatični in altruistični pomoči drugim; spodbujanje razprave.

14. Televizijski oglas za vrednoto poštenost

15. Televizijski oglas za vrednoto sočutje

16. Televizijski oglas za vrednoto sodelovanje

17. Televizijski oglas za vrednoto pogum

18. Televizijski oglas za vrednoto pravičnost

19. Televizijski oglas za vrednoto prijaznost

20. Televizijski oglas za vrednoto zvestoba

21. Televizijski oglas za vrednoto potrpežljivost

22. Televizijski oglas za vrednoto ponos

23. Televizijski oglas za vrednoto spoštovanje

24. Televizijski oglas za vrednoto odgovornost

25. Televizijski oglas za vrednoto strpnost

Namen: Spodbujanje razmišljanja o vrednotah in njihovem pomenu ter izražanju, razmišljanje o posameznih vrednotah in o njihovem pomenu v odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o vrednotah in njihovem pomenu ter izražanju, o posameznih vrednotah in o njihovem pomenu v odnosih; spodbujanje razprave.

26. Moji cilji

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev; spodbujanje razprave.

27. Moji junaki

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, spodbujanje razmišljanja o pomenu vzornikov in idealov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pomenu vzornikov in idealov; spodbujanje razprave.

28. Spoštovanje do staršev

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, odgovornostih, vzgoji in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, odgovornostih, vzgoji in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

29. Včasih lahko pomagam tudi naskrivaj

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi; spodbujanje razprave.

30. Zaupanje drugim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi; spodbujanje razprave.

31. Prijaznost - D

32. Prijaznost – M

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi; spodbujanje razprave.

33. Kaj je pravičnost

34. Kaj je poštenost

35. Kaj je spoštovanje

36. Kaj je odgovornost

37. Kaj je sočutje

38. Kaj je prijateljstvo

39. Kaj je strpnost

40. Kaj je pogum

41. Kaj je iskrenost

42. Kaj je miroljubnost

43. Kaj je zvestoba

44. Kaj je skrbnost

45. Kaj je potrpežljivost

46. Kaj je delavnost

Namen: Spodbujanje razmišljanja o nekaterih temeljnih človeških vrednotah.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o nekaterih temeljnih človeških vrednotah, spodbujanje in usmerjanje pogovora.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik