Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica

Didaktična mapa

Učinkovito vedenje - 3. triletje


Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Uravnavanje neprimernega vedenja

53 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Učinkovito vedenje”

“Učinkovito vedenje” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Učinkovito vedenje”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje in utrjevanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za uravnavanje neprimernega, manj prilagojenega in motečega vedenja

≈ 53 delovnih listov

Namen didaktične mape “Učinkovito vedenje”

Spodbujanje učinkovitih navad, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimernega vedenja.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Učinkovito vedenje”

≈ vedenje

≈ navade

≈ pozitivni vedenjski vzorci

≈ uravnavanje vedenja

≈ samonadzor vedenja

≈ neprimerno vedenje


Seznam delovnih listov


1. Skrbi, ki so izginile

Namen: Učenci razmišljajo o različnih skrbeh, o tem, zakaj nastanejo in kakšne so njihove posledice, kako vplivajo na nas, kako so nekatere skrbi nepotrebne in nam le škodijo, ker nas zavirajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih vrstah skrbi, o njihovih vzrokih in posledicah, spodbujanje razprave ...

2. Ko stvari ne gredo po naše - M

3. Ko stvari ne gredo po naše - D

Namen: Učenci razmišljajo o frustracijah, ki nastopijo, kadar stvari ne potekajo tako kot bi si želeli, o naših odzivih v takšnih situacijah, in o tem, da se lahko včasih tudi stvari, ki ne gredo po naših željah, končajo bolje, kot smo pričakovali.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o frustracijah, konstruktivnih in nekonstruktivnih odzivih nanje, o njihovih posledicah, spodbujanje razprave ...

4. Skrbi zaradi sprememb

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

5. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

6. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

7. Kartice za igro vlog

Namen: Spodbujanje razmišljanja o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

8. Pravi nasvet

Namen: Spodbujanje razmišljanja o empatični in altruistični pomoči drugim ljudem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o empatični in altruistični pomoči drugim; spodbujanje razprave.

9. Nezdravo tveganje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu samozaščitnega in varnega ravnanje, izogibanja sebi in drugim nevarnim tveganjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu samozaščitnega in varnega ravnanje, izogibanja sebi in drugim nevarnim tveganjem; spodbujanje razprave.

10. Škodljivi načini za izražanje jeze

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije; spodbujanje razprave.

11. Konstruktivni načini za izražanje jeze

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije; spodbujanje razprave.

12. Prijaznost - D

13. Prijaznost - M

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi; spodbujanje razprave.

14. Nenapisana pravila v družinah

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

15. Kako si v družini izražamo čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

16. Če zaupamo napačnim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja, o nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem; spodbujanje razprave.

17. Pogovarjanje o problemih

Namen: Razmišljanje o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom; spodbujanje razprave.

18. Prepiranje - M

19. Prepiranje - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

20. Reševanje problemov - M

21. Reševanje problemov - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

22. Načini reševanja problemov

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

23. Kaj pomaga pri jezi - M

24. Kaj pomaga pri jezi - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje k razmišljanju o pomenu konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, konstruktivnega reševanja frustracij, problemov, konfliktov; spodbujanje razprave.

25. Sprejemanje in zavračanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

26. Omalovaževanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

27. Značke za sošolce

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje; spodbujanje razprave.

28. Pravila za razredne sestanke

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in spoštovanju pravil.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in spoštovanju pravil; spodbujanje razprave.

29. Pozitivno gledanje na stvari

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma; spodbujanje razprave.

30. Jezne besede - M

31. Jezne besede - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

32. Govorica jeze - M

33. Govorica jeze - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami; spodbujanje razprave.

34. Odnosi v razredu

Namen: Spodbujanje razmišjanja o odnosih in počutju v razredu.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o odnosih in počutju v razredu; spodbujanje razprave.

35. Razredni dogovor

Namen: Dogovor med razredom in učiteljem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k spoštovanju dogovora; spodbujanje razprave.

36. Konflikti in pogajanja - M

37. Konflikti in pogajanja - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih in strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi konstruktivnih načinov in strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

38. Kako rešujemo konflikte

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih in strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi konstruktivnih načinov in strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

39. Reševanje konfliktov - M

40. Reševanje konfliktov - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih in strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi konstruktivnih načinov in strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

41. Intervju jeze

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih obvladovanja jeze in agresije, in o konstruktivnih strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnih načinov obvladovanja jeze in agresije, in konstruktivnih strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

42. Dnevnik mojega prepira - M

43. Dnevnik mojega prepira - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih obvladovanja jeze in agresije, in o konstruktivnih strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnih načinov obvladovanja jeze in agresije, in konstruktivnih strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

44. Težavni ljudje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o nekaterih manj prijetnih lastnostih različnih ljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o nekaterih manj prijetnih lastnostih različnih ljudi; spodbujanje razprave.

45. Spoštljivo nestrinjanje - M

46. Spoštljivo nestrinjanje - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in značilnostih konstruktivnega izražanja nestrinjanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in značilnostih konstruktivnega izražanja nestrinjanja; spodbujanje razprave.

47. Razredna opozorila

Namen: Spodbujanje regulacije vedenja med učenci.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu usmerjanja preprečevanja motečega vedenja v skupini; spodbujanje razprave.

48. Dogovor med učencem in učiteljem

Namen: Prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k spreminjanju motečega ali neprimernega vedenja; spodbujanje razprave.

49. Posredovanje pri reševanju konflikta - M

50. Posredovanje pri reševanju konflikta - D

Namen: Spodbujanje razumevanja pomena konstruktivnega reševanja konfliktov in pomena mediacije ali posredovanja tretje osebe pri iskanju rešitve.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja konfliktov in pomena mediacije ali posredovanja tretje osebe pri iskanju rešitve; spodbujanje razprave.

51. Vprašalnik o razredu

Namen: Razmišljanje o razredu in odnosih v njem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o razredu in odnosih v njem; spodbujanje razprave.

52. Graf vedenja

Namen: Obvladovanje in izboljšanje vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k obvladovanju in izboljšanju manj želenega vedenja.

53. Konflikte se da rešiti

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konfliktih, iskanja učinkovitih načinov in strategij reševanja konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razumevanju pomena iskanja učinkovitih načinov in strategij reševanja konfliktov; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik