Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica
Didaktična mapa

Občutki in čustva - 3. triletje

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

47 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Občutki in čustva”

“Občutki in čustva” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Občutki in čustva”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

≈ aktivnosti za uravnavanje doživljanja čustev in občutkov in za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

≈ 47 delovnih listov

Namen didaktične mape “Občutki in čustva”

Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefleksije pri doživljanju čustev in občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Občutki in čustva”

≈ samozavedanje

≈ čustva in občutki

≈ vzročno-posledične zveze med različnimi dogodki, dražljaji in čustvi

≈ razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov

≈ uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov

≈ razvoj čustvene inteligentnosti


Seznam delovnih listov


1. Besede za čustva

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih. Skušajo se spomniti čim več različnih čustev in jih zapisati v “slovar čustev”.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih čustvih, odpiranje novih idej, spodbujanje razprave ...

2. Misli in čustva - M

3. Misli in čustva - D

Namen: Učenci razmišljajo o povezavi med mišljenjem in čustvi, med miselno naravnanostjo in razpoloženjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o povezavi med mišljenjem in čustvi, spodbujanje razprave ...

4. Naša čustva vplivajo na naše telo - M

5. Naša čustva vplivajo na naše telo - D

Namen: Učenci razmišljajo o povezavi med telesnim doživljanjem in čustvi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o povezavi med čustvi in telesnim doživljanjem, spodbujanje razprave ...

6. Ko stvari ne gredo po naše - M

7. Ko stvari ne gredo po naše - D

Namen: Učenci razmišljajo o frustracijah, ki nastopijo, kadar stvari ne potekajo tako kot bi si želeli, o naših odzivih v takšnih situacijah, in o tem, da se lahko včasih tudi stvari, ki ne gredo po naših željah, končajo bolje, kot smo pričakovali.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o frustracijah, konstruktivnih in nekonstruktivnih odzivih nanje, o njihovih posledicah, spodbujanje razprave ...

8. Izražanje neprijetnih čustev

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih in občutkih in o njihovem izražanju, osredotočijo se na negativna, neprijetna čustva, občutke, in na njihovo izražanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o čustvih, občutkih, njihovem izražanju, usmerjanje k razmišljanju o neprijetnih čustvih in njihovem izražanju, spodbujanje razprave ...

9. Izražanje prijetnih čustev

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih in občutkih in o njihovem izražanju, osredotočijo se na pozitivna, prijetna čustva, občutke, in na njihovo izražanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih čustvih, občutkih in njihovem izražanju, usmerjanje k razmišljanju o pozitivnih, prijetnih čustvih in njihovem izražanju, spodbujanje razprave ...

10. Izražanje ljubezni - M

11. Izražanje ljubezni - D

Namen: Učenci razmišljajo o izražanju ljubezni, o izražanju naklonjenosti do drugih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem, kako izražamo, da imamo nekoga radi, kako in kolikokrat ljudem okrog sebe povemo, kaj nam pomenijo, kako nekomu povemo, da ga imamo radi; spodbujanje razprave ...

12. Dobra volja

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako pomembno je biti zadovoljen, vesel; kako pozitivno razpoloženje in veselje vpliva na nas, na naše odnose z drugimi, na naš odnos do sebe, na naša dejanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zadovoljstva in veselja, usmerjanje k razmišljanju o pomembnosti splošne pozitivne naravnanosti do sebe, drugih ljudi in stvari, ki nas obdajajo; spodbujanje razprave ...

13. Skrbi zaradi sprememb - M

14. Skrbi zaradi sprememb - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

15. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

16. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

17. Skrbi, ki so izginile - M

18. Skrbi, ki so izginile - D

Namen: Učenci razmišljajo o skrbeh, o tem, zakaj nastanejo in kakšne so njihove posledice, kako vplivajo na nas, kako so nekatere skrbi nepotrebne in nam le škodijo, ker nas zavirajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih vrstah skrbi, o njihovih vzrokih in posledicah, spodbujanje razprave ...

19. Pesem o všečnih stvareh

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o stvareh, ki so učencem ljube in všečne.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki so jim ljube, jih imajo radi, so jim všeč; spodbujanje razprave.

20. Moje najljubše mesto pod soncem - M

21. Moje najljubše mesto pod soncem - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o sebi in o stvareh, ki so nam ljube in všečne.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki so jim ljube, so jim všeč; spodbujanje razprave.

22. Dogaja se vsak dan - pesem o vsakdanjih stvareh

Namen: Spodbujanje razmišljanja o stvareh, ki jih počnemo vsak dan, a o njih navadno ne razmišljamo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki jih počnejo vsak dan, a o njih navadno ne razmišljajo; spodbujanje razprave.

23. Škodljivi načini za izražanje jeze

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitega, zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije; spodbujanje razprave.

24. Konstruktivni načini za izražanje jeze – M

25. Konstruktivni načini za izražanje jeze – D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu učinkovitega in zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitega, zdravega načina izražanja neprijetnih čustev, o pomenu obvladovanja jeze in agresije; spodbujanje razprave.

26. Razmišljanje o lepih stvareh

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, pozitivnega razmišljanja in osredotočanja na pozitivne, prijetne stvari in dogodke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnega razmišljanja in osredotočanja na pozitivne, prijetne stvari in dogodke; spodbujanje razprave.

27. Kako si v družini izražamo čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

28. Pogovarjanje o problemih - M

29. Pogovarjanje o problemih - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnem reševanju problemov s pogovorom.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom; spodbujanje razprave.

30. Zaradi prijateljev se počutimo dobro

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu dobrih prijateljskih odnosov za zadovoljstvo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu dobrih prijateljskih odnosov; spodbujanje in usmerjanje razprave.

31. Kadar sem jezen – M

32. Kadar sem jezna – D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij, medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

33. Prepiranje - M

34. Prepiranje - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

35. Reševanje problemov - M

36. Reševanje problemov - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

37. Načini reševanja problemov

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

38. Kaj pomaga pri jezi - M

39. Kaj pomaga pri jezi - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

40. Jezne besede - M

41. Jezne besede - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

42. Govorica jeze - M

43. Govorica jeze - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami; spodbujanje razprave.

44. Intervju jeze

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih obvladovanja jeze in agresije, in o konstruktivnih strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnih načinov obvladovanja jeze in agresije, in konstruktivnih strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

45. Dnevnik mojega prepira – M

46. Dnevnik mojega prepira – D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih načinih obvladovanja jeze in agresije, in o konstruktivnih strategijah reševanja konfliktov in medosebnih problemov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnih načinov obvladovanja jeze in agresije, in konstruktivnih strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov; spodbujanje razprave.

47. Prepoznavanje čustvenih izrazov

Namen: Učenci razmišljajo o čustvih in občutkih, o njihovem izražanju z obrazom in telesom.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o čustvih in občutkih, in o njihovem izražanju; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik