Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Mi in naši odnosi - 3. triletje

Modul 1

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

38 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Mi in naši odnosi”

“Mi in naši odnosi” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Mi in naši odnosi”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

≈ aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

≈ 38 delovnih listov

Namen didaktične mape “Mi in naši odnosi”

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Mi in naši odnosi”

≈ družinski in prijateljski odnosi in dinamika

≈ socialne spretnosti in kompetence

≈ prosocialno vedenje, altruizem, empatija

≈ sodelovalno in timsko delo


Seznam delovnih listov


1. Kartice za igro vlog

Namen: Spodbujanje razmišljanja o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

2. Nekdo pomemben

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva in o tem, kako pomembno je povedati prijateljem, kako jih cenimo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva; spodbujanje razprave.

3. Prijateljske lastnosti

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva; spodbujanje razprave.

4. Kako sem spoznal prijatelja – prijateljico - M

5. Kako sem spoznal prijatelja – prijateljico - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o prijateljstvu; spodbujanje razprave.

6. Pantomima

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pozitivnih značajskih lastnostih, vrednotah in vrlinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pozitivnih značajskih lastnostih, vrednotah in vrlinah; spodbujanje razprave.

7. Pravi nasvet

Namen: Spodbujanje razmišljanja o empatični in altruistični pomoči drugim ljudem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o empatični in altruistični pomoči drugim; spodbujanje razprave.

8. Vsi imamo svoja močna področja – M

9. Vsi imamo svoja močna področja – D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o prijateljih, o svojih in njihovih močnih področjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih prijateljih in njihovih močnih področjih; spodbujanje razprave.

10. Moja televizijska družina - M

11. Moja televizijska družina - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, družinskih članih, odnosih, navadah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, družinskih članih, odnosih, navadah; spodbujanje razprave.

12. Kako mi lahko pomagajo pri ciljih

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in vlogi medsebojne pomoči pri uresničevanju osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in vlogi medsebojne pomoči pri uresničevanju osebnih ciljev, o pomenu zastavljanja jasnih in uresničljivih ciljev, o pomenu spreminjanja, izboljševanja, izpopolnjevanja; spodbujanje razprave.

13. Kdo verjame vame

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, spodbujanje razmišljanja o socialni podpori bližnjih in o pomenu zaupanja in samozaupanja v svoje zmožnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o socialni podpori bližnjih in o pomenu zaupanja in samozaupanja v svoje zmožnosti; spodbujanje razprave.

14. Prijaznost - D

15. Prijaznost - M

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in prijaznih dejanj do drugih ljudi; spodbujanje razprave.

16. Naše vloge v družinah - M

17. Naše vloge v družinah - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

18. Včasih lahko pomagam tudi naskrivaj

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu empatičnega in altruističnega odnosa in dejanj do soljudi; spodbujanje razprave.

19. Zaupanje drugim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi; spodbujanje razprave.

20. Če zaupamo napačnim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem; spodbujanje razprave.

21. Pogovarjanje o problemih - M

22. Pogovarjanje o problemih - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom in poslušanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom in poslušanjem; spodbujanje razprave.

23. Zaradi prijateljev se počutimo dobro

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev; spodbujanje razprave.

24. Izbiranje prijateljev

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva in dobrih prijateljev; spodbujanje razprave.

25. Prepiral sem se – M

26. Prepirala sem se – D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanje medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanje medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

27. Kadar sem jezen – M

28. Kadar sem jezen – D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij, medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

29. Prepiranje - M

30. Prepiranje - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

31. Reševanje problemov - M

32. Reševanje problemov - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

33. Načini reševanja problemov

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

34. Kaj pomaga pri jezi - M

35. Kaj pomaga pri jezi - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov; spodbujanje in usmerjanje razprave.

36. Sprejemanje in zavračanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

37. Omalovaževanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

38. Značke za sošolce

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik