Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica

Didaktična mapa

Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

56 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje”

“Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v drugem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje samozavedanja, pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja in razvoja identitete

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje srazvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

≈ 56 delovnih listov

Namen didaktične mape “Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje”

Spodbujanje samozavedanja pri učencih, njihove pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.

Vzgojno-izobraževalna področja mape “Samopodoba, samovrednotenje - 2. triletje”

≈ samozavedanje

≈ pozitivna samopodoba

≈ pozitivno samovrednotenje

≈ razvoj identitete

≈ razvoj kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev


Seznam delovnih listov


1. Odraščanje je lahko težavno

Namen: Učenci razmišljajo o različnih občutkih, ki spremljajo odraščanje in spremembe, ki se dogajajo med odraščanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o odraščanju, o tem, kako doživljajo odraščanje, spremembe, nove naloge, pričakovanja in odgovornosti; spodbujanje razprave ...

2. Čas za sebe – M

3. Čas za sebe – D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, da vsak občasno potrebuje čas za sebe, čas za razmisleh, čas, ko ga nihče ne moti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem, ali in kako si vzamejo čas za sebe, kaj jim pomeni ta čas; spodbujanje razprave ...

4. Kaj si mislim o sebi - M

5. Kaj si mislim o sebi - D

Namen: Učenci razmišljajo o svojih občutkih do sebe.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o občutkih do sebe; spodbujanje razprave ...

6. Skrbi zaradi sprememb - M

7. Skrbi zaradi sprememb - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

8. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

9. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

10. Kdo sem jaz

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

11. Nekaj stvari o meni

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

12. Moja družina in jaz

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o svoji družini; povratna informacija družinskih članov učencu

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o svoji družini; spodbujanje razprave.

13. Moja prijateljstva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu prijateljstva.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu prijateljev in prijateljstva; spodbujanje razprave.

14. Moj novi avtoportret

Namen: Spodbujanje samozavedanja, samopodbe, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, svoji identiteti in stalnosti; spodbujanje razprave.

15. Moja pesem z akrostihom

Namen: Spodbujanje samopodbe, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, svoji identiteti in samopodobi; spodbujanje razprave.

16. Dobre stvari o meni

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, o tem, kaj jim je pri njih samih všeč in kako se vidijo; spodbujanje razprave.

17. Moje kazalo za knjige

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o stvareh, ki so učencem všeč.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o tem, kaj jim je všeč in kako se vidijo; spodbujanje razprave.

18. Če bi bil žival - M

19. Če bi bil žival - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o tem, kako se vidijo; spodbujanje razprave.

20. Moja družina

Namen: Spodbujanje razmišljanja o svoji družini, o tem, kaj učenci cenijo pri svoji družini in njenih članih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svoji družini in družinskih članih; spodbujanje razprave.

21. Najboljša stvar vseh časov

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomembnih dogodkih in stvareh v življenju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomembnih dogodkih in stvareh v življenju; spodbujanje razprave.

22. Moja močna in manj močna področja

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi, o svojih močnih in manj močnih področjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih močnih in manj močnih področjih; spodbujanje razprave.

23. Moje najljubše stvari

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih najljubših stvareh; spodbujanje razprave.

24. Stvari, ki jih imam rad, in stvari, ki jih ne maram - M

25. Stvari, ki jih imam rad, in stvari, ki jih ne maram - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih najljubših in neljubih stvareh; spodbujanje razprave.

26. Samoocena za ta teden - M

27. Samoocena za ta teden - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in svojih uspehih in dejanjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih uspehih in dejanjih v zadnjem tednu; spodbujanje razprave.

28. Samoocena za ta mesec - M

29. Samoocena za ta mesec - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in svojih uspehih in dejanjih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o o sebi, o svojih uspehih in dejanjih v zadnjem mesecu; spodbujanje razprave.

30. Pohvale

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razumevanja pomena pozitivnih povratnih informacij za medosebne odnose, samopodobo in samovrednotenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij za medosebne odnose, samopodobo in samovrednotenje; spodbujanje razprave.

31. Vsi smo posebni in enkratni – M

32. Vsi smo posebni in enkratni – D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, pozitivnega odnosa do sebe.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnega odnosa do sebe; spodbujanje razprave.

33. Zanašanje na sebe

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razumevanje pomena in odgovornosti osebne neodvisnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in odgovornosti osebne neodvisnosti; spodbujanje razprave.

34. Samozavest- M

35. Samozavest- D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razumevanje pomena samozavesti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu samozavesti; spodbujanje razprave.

36. Gradimo svojo samozavest - M

37. Gradimo svojo samozavest - D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, samozavesti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu samozavesti; spodbujanje razprave.

38. Tudi opravila in obveznosti so lahko zabavne

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, razumevanja pomena prevzemanja odgovornosti, razumevanja pomena opravljanja rutinskih nalog za uresničenje pomembnejših ciljev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prevzemanja odgovornosti, o opravljanju rutinskih nalog pomembnih za uresničevanje ciljev, o iskanju alternativnih možnosti za manj prijetne in neprijetne obveznosti; spodbujanje razprave.

39. Naše vloge v družinah - M

40. Naše vloge v družinah - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

41. Sam svoj šef – M

42. Sam svoj šef – D

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, premagovanja svojih pomanjkljivosti, razumevanja pomena osebne moči.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivne samopodbe in samovrednotenja, premagovanja svojih pomanjkljivosti, razumevanja pomena osebne moči; spodbujanje razprave.

43. Goooool! – 1. list

44. Goooool! – 2. list

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

45. Veriga uspehov

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

46. Kaj mi gre dobro

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivne samopodobe in samovrednotenja; spodbujanje razprave.

47. Kaj lahko povem o mojem otroku - list za starše

Namen: Ugotavljanje, kako starši vidijo svojega otroka; pridobivanje dodatnih pomembnih podatkov o otroku, takšnih, ki se zdijo staršem pomembni za tiste, ki želijo bolje spoznati njihovega otroka.

Vloga odraslega: Posredovanje vprašalnika staršem (oziroma otrokom za njihove starše).

48. Sprejemanje in zavračanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

49. Značke za sošolce

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje; spodbujanje razprave.

50. Pozitivno gledanje na stvari

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma; spodbujanje razprave.

51. Oblački za spodbudo

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij in spodbud za uspešnost in učinkovitost.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij in spodbud za uspešnost in učinkovitost, usmerjanje in spodbujanje razprave.

52. Oblački za pohvalo

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij in spodbud za uspešnost in učinkovitost.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij in spodbud za uspešnost in učinkovitost, usmerjanje in spodbujanje razprave.

53. Neodvisnost - M

54. Neodvisnost - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o stvareh, ki jih učenci zmorejo sami brez pomoči drugih ali odraslih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o stvareh, ki jih zmorejo sami brez pomoči drugih ali odraslih; spodbujanje razprave.

55. Ključ do uspeha

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu manjših ciljev pri uresničevanju velikih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu manjših ciljev pri uresničevanju velikih; spodbujanje razprave.

56. Kaj mi gre dobro

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja, iskanja svojih močnih področij in ocenjevanja sebe in svojih zmožnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivne samopodobe in samovrednotenja, iskanju svojih močnih področij in ocenjevanju sebe in svojih zmožnosti; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik