Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
Naročilnica

Didaktična mapa

Učinkovito vedenje - 2. triletje

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Uravnavanje neprimernega vedenja

50 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Učinkovito vedenje”

“Učinkovito vedenje” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Učinkovito vedenje”

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje in utrjevanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

≈ izbor različnih dejavnosti in delavnic za uravnavanje neprimernega, manj prilagojenega in motečega vedenja

≈ 50 delovnih listov

Namen didaktične mape “Učinkovito vedenje”

Spodbujanje učinkovitih navad, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimernega vedenja.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Učinkovito vedenje”

≈ vedenje

≈ navade

≈ pozitivni vedenjski vzorci

≈ uravnavanje vedenja

≈ samonadzor vedenja

≈ neprimerno vedenje


Seznam delovnih listov


1. Ko stvari ne gredo po naše - M

2. Ko stvari ne gredo po naše - D

Namen: Učenci razmišljajo o frustracijah, ki nastopijo, kadar stvari ne potekajo tako kot bi si želeli, o naših odzivih v takšnih situacijah, in o tem, da se lahko včasih tudi stvari, ki ne gredo po naših željah, končajo bolje, kot smo pričakovali.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o frustracijah, konstruktivnih in nekonstruktivnih odzivih nanje, o njihovih posledicah, spodbujanje razprave ...

3. Skrbi zaradi sprememb - M

4. Skrbi zaradi sprememb - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

5. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

6. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

7. Skrbi, ki so izginile - M

8. Skrbi, ki so izginile - D

Namen: Učenci razmišljajo o različnih skrbeh, o tem, zakaj nastanejo in kakšne so njihove posledice, kako vplivajo na nas, kako so nekatere skrbi nepotrebne in nam le škodijo, ker nas zavirajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih vrstah skrbi, o njihovih vzrokih in posledicah, spodbujanje razprave ...

9. Kartice za igro vlog

Namen: Spodbujanje razmišljanja o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o reševanju različnih problemov in problemskih situacij v medosebnih odnosih.

10. Nenapisana pravila v družinah

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, vlogah, pravilih in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

11. Kako si v družini izražamo čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o družini, načinih izražanja čustev in odnosih v njej; spodbujanje razprave.

12. Če zaupamo napačnim ljudem

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu zaupanja in zaupljivih odnosov z drugimi, in o pomenu nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zaupanja, o nezaupljivosti in drugih posledicah razočaranja nad izdanim zaupanjem; spodbujanje razprave.

13. Pogovarjanje o problemih - M

14. Pogovarjanje o problemih - D

Namen: Razmišljanje o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov s pogovorom; spodbujanje razprave.

15. Tožarjenje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o tožarjenju.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tožarjenju; spodbujanje razprave.

16. Bodimo opaženi - M

17. Bodimo opaženi - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o konstruktivnih in nekonstruktivnih načinih samoizražanja, vedenja; spodbujanje razprave.

18. Kako sem obnašal danes - M

19. Kako sem obnašala danes - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja; spodbujanje razprave.

20. Kako sem obnašal ta teden - M

21. Kako sem obnašala ta teden - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, spoštovanja pravil, učinkovitega nadzorovanja vedenja; spodbujanje razprave.

22. Prepiral sem se - M

23. Prepirala sem se - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, reševanja medosebnih problemov, sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja medosebnih problemov in sporov; spodbujanje razprave.

24. Kadar sem jezen - M

25. Kadar sem jezna - D

Namen: Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, konstruktivnega reševanja frustracij, medosebnih problemov in sporov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih vedenjskih vzorcev, reševanja frustracij, problemov in sporov; spodbujanje in usmerjanje razprave.

26. Pravila

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov, reda.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov in reda; spodbujanje razprave.

27. Pravila v razredu

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov, reda.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pravil za uravnavanje medosebnih odnosov in reda; spodbujanje razprave.

28. 50 dobrih dejanj - M

29. 50 dobrih dejanj - D

Namen: Spodbujanje prosocialnega, želenega in pozitivnega vedenja in vedenjskih vzorcev.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu prosocialnega, želenega in pozitivnega vedenja in vedenjskih vzorcev; spodbujanje razprave.

30. Prepiranje - M

31. Prepiranje - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

32. Reševanje problemov - M

33. Reševanje problemov - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

34. Načini reševanja problemov

Namen: Spodbujanje konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

35. Kaj pomaga pri jezi - M

36. Kaj pomaga pri jezi - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, in konstruktivnega reševanja frustracij, problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje k razmišljanju o pomenu konstruktivnega soočenja z jezo in agresijo, konstruktivnega reševanja frustracij, problemov, konfliktov; spodbujanje razprave.

37. Kako začnemo pogovor

Namen: Spodbujanje razmišljanja o učinkovitih načinih navezovanja stikov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitih načinov navezovanja stikov; spodbujanje razprave.

38. Sprejemanje in zavračanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

39. Omalovaževanje

Namen: Spodbujanje razmišljanja o odzivih, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja odzivov, ki jih pri drugih sproži naše vedenje in ravnanje; spodbujanje razprave.

40. Značke za sošolce

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnih povratnih informacij za samopodobo in samovrednotenje; spodbujanje razprave.

41. Pravila za razredne sestanke

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu in spoštovanju pravil.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu in spoštovanju pravil; spodbujanje razprave.

42. Pozitivno gledanje na stvari

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivnega razmišljanja in optimizma; spodbujanje razprave.

43. Je to tožarjenje?

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

44. Jezne besede - M

45. Jezne besede - D

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu obvladovanja jeze in agresije, o pomenu učinkovitega reševanja problemov in konfliktov; spodbujanje razprave.

46. Ali so to naredili nalašč?

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu razumevanja motivov in namenov drugih, kadar pride do nesoglasij.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu razumevanja motivov in namenov drugih, kadar pride do nesoglasij; spodbujanje razprave.

47. Govorica jeze - M

48. Govorica jeze - D

Namen: Spodbujanje konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu konstruktivnega izražanja jeze in agresije, učinkovitega sočanja s konflikti in frustracijami; spodbujanje razprave.

49. Odnosi v razredu

Namen: Spodbujanje razmišjanja o odnosih in počutju v razredu.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o odnosih in počutju v razredu; spodbujanje razprave.

50. Razredni dogovor

Namen: Dogovor med razredom in učiteljem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k spoštovanju dogovora; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik