Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Občutki in čustva - 2. triletje

Modul 1

Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje razmišljanja o čustvih

Spodbujanje razmišljanja o občutkih

Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

39 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Občutki in čustva 1”

“Občutki in čustva 1” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v drugem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Občutki in čustva 1”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

≈ aktivnosti za uravnavanje doživljanja čustev in občutkov in za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

≈ 39 delovnih listov

Namen didaktične mape “Občutki in čustva 1”

Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefleksije pri doživljanju čustev in občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Občutki in čustva 1”

≈ samozavedanje

≈ čustva in občutki

≈ vzročno-posledične zveze med različnimi dogodki, dražljaji in čustvi

≈ razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov

≈ uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov

≈ razvoj čustvene inteligentnosti


Seznam delovnih listov


1. Besede za čustva

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih. Skušajo se spomniti čim več različnih čustev in jih zapisati v “slovar čustev”.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih čustvih, odpiranje novih idej, spodbujanje razprave ...

2. Misli in čustva - M

3. Misli in čustva - D

Namen: Učenci razmišljajo o povezavi med mišljenjem in čustvi, med miselno naravnanostjo in razpoloženjem.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o povezavi med mišljenjem in čustvi, spodbujanje razprave ...

4. Naša čustva vplivajo na naše telo - M

5. Naša čustva vplivajo na naše telo - D

Namen: Učenci razmišljajo o povezavi med telesnim doživljanjem in čustvi.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o povezavi med čustvi in telesnim doživljanjem, spodbujanje razprave ...

6. Skrbi, ki so izginile – M

7. Skrbi, ki so izginile – D

Namen: Učenci razmišljajo o skrbeh, o tem, zakaj nastanejo in kakšne so njihove posledice, kako vplivajo na nas, kako so nekatere skrbi nepotrebne in nam le škodijo, ker nas zavirajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih vrstah skrbi, o njihovih vzrokih in posledicah, spodbujanje razprave ...

8. Ko stvari ne gredo po naše - M

9. Ko stvari ne gredo po naše - D

Namen: Učenci razmišljajo o frustracijah, ki nastopijo, kadar stvari ne potekajo tako kot bi si želeli, o naših odzivih v takšnih situacijah, in o tem, da se lahko včasih tudi stvari, ki ne gredo po naših željah, končajo bolje, kot smo pričakovali.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o frustracijah, konstruktivnih in nekonstruktivnih odzivih nanje, o njihovih posledicah, spodbujanje razprave ...

10. Izražanje prijetnih čustev

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih in občutkih in o njihovem izražanju, osredotočijo se na pozitivna, prijetna čustva, občutke, in na njihovo izražanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o različnih čustvih, občutkih in njihovem izražanju, usmerjanje k razmišljanju o pozitivnih, prijetnih čustvih in njihovem izražanju, spodbujanje razprave ...

11. Izražanje neprijetnih čustev

Namen: Učenci razmišljajo o različnih čustvih in občutkih in o njihovem izražanju, osredotočijo se na negativna, neprijetna čustva, občutke, in na njihovo izražanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o čustvih, občutkih, njihovem izražanju, usmerjanje k razmišljanju o neprijetnih čustvih in njihovem izražanju, spodbujanje razprave ...

12. Izražanje ljubezni - M

13. Izražanje ljubezni - D

Namen: Učenci razmišljajo o izražanju ljubezni, o izražanju naklonjenosti do drugih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o tem, kako izražamo, da imamo nekoga radi, kako in kolikokrat ljudem okrog sebe povemo, kaj nam pomenijo, kako nekomu povemo, da ga imamo radi; spodbujanje razprave ...

14. Dobra volja

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako pomembno je biti zadovoljen, vesel; kako pozitivno razpoloženje in veselje vpliva na nas, na naše odnose z drugimi, na naš odnos do sebe, na naša dejanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu zadovoljstva in veselja, usmerjanje k razmišljanju o pomembnosti splošne pozitivne naravnanosti do sebe, drugih ljudi in stvari, ki nas obdajajo; spodbujanje razprave ...

15. Skrbi zaradi sprememb - M

16. Skrbi zaradi sprememb - D

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako doživljajo spremembe in novosti okrog sebe, kako se odzivajo nanje.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svojem odnosu do sprememb in novosti v življenju; spodbujanje razprave ...

17. Pesimizem

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako nekateri ljudje v vsaki situaciji pričakujejo najslabši možen izid; o tem, kaj takšna miselna naravnanost pomeni za doživljanje in občutke.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o možnih vzrokih in posledicah negativnih pričakovanj, o tem, kako nadomestiti negativna pričakovanja s pozitivnimi; spodbujanje razprave ...

18. Kako se “odskrbimo”

Namen: Učenci razmišljajo o tem, kako se lahko znebimo vsaj nekaterih skrbi, še posebno tistih, ki so nekonstruktivne in nas ovirajo in omejujejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o skrbeh in njihovem vplivu na naše doživljanje, občuthe, ravnanje; spodbujanje razprave ...

19. Kako bi se počutil – kako bi se počutila

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah; spodbujanje razprave.

20. Krog čustev

Namen: Otroci razmišljajo o svojih trenutnih čustvih in občutkih, in o spremembah čustev, občutkov in razpoloženj.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o čustvih, občutkih, razpoloženjih, in o njihovih spremembah; spodbujanje razprave.

21. Igra čustev

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj; spodbujanje razprave.

22. Pokaži svoja čustva - žalost

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje žalosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju žalosti; spodbujanje razprave.

23. Pokaži svoja čustva - jeza

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje jeze.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju jeze; spodbujanje razprave.

24. Pokaži svoja čustva - sram

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje sramu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju sramu; spodbujanje razprave.

25. Pokaži svoja čustva - strah

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje strahu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju strahu; spodbujanje razprave.

26. Pokaži svoja čustva – ljubosumnost – M

27. Pokaži svoja čustva – ljubosumnost – D

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje ljubosumnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju ljubosumnosti; spodbujanje razprave.

28. Pokaži svoja čustva - veselje

Namen: Otroci razmišljajo o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, delavnica je osredotočena na doživljanje in izražanje veselja.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o izražanju čustev, občutkov in čustvenih stanj, k razmišljanju o doživljanju in izražanju veselja; spodbujanje razprave.

29. Povej, kako je ...

Namen: Otroci razmišljajo o stvareh, situacijah, okoliščinah, ki pri njih sprožijo različna čustva.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki situacijah, okoliščinah, ki sprožijo različna čustva; spodbujanje razprave.

30. Najboljša stvar vseh časov

Namen: Otroci razmišljajo o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli; spodbujanje razprave.

31. Kako bi se počutil - kako bi se počutila 2

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih v novih, spremenjenih okoliščinah; spodbujanje razprave.

32. Obrazi občutkov

Namen: Otroci razmišljajo o tem, kakšne občutke pri njih izzovejo različne situacije in dogodki.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o občutkih, ki jih sprožijo različni dogodki; spodbujanje razprave.

33. Moje najljubše stvari

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki so otrokom pri srcu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki so jim blizu, pri srcu, ljube; spodbujanje razprave.

34. Stvari, ki jih ne maram

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki jih otroci ne marajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki jim niso všeč in jih ne marajo; spodbujanje razprave.

35. Kaj si želim

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanjeoge, pričakovanja in odgovornosti; spodbujanje razprave.

36. Kaj si želim za rojstni dan

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o svojih željah; spodbujanje razprave.

37. Mi je všeč – mi ni všeč

Namen: Otroci in učenci razmišljajo o svojih občutkih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o občutkih in čustvih, ki jim jih izzovejo različni dražljaji, dogodki, stvari, ljudje; spodbujanje in usmerjanje razprave.

38. Kazalo za knjigo

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o stvareh, ki so učencem všeč.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o tem, kaj jim je všeč in kako se vidijo; spodbujanje razprave.

39. Občutki in čustva

Namen: Spodbujanje razmišljanja o občutkih in čustvih, ki jih sprožijo različni dogodki.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o občutkih in čustvih, ki jih sprožijo različni dogodki; spodbujanje razprave.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik