Didaktične mape abc.viz
Seznam didaktičnih map za posamezna obdobja
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočilo
Katalog
NaročilnicaDidaktična mapa

Samozavedanje - 1. triletje


Pogled v mapo - 15 strani (.pdf)

Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

36 delovnih listov za kopiranje in razmnoževanje

© Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek 2007

Vezano v žično spiralo s trdimi platnicami (vezava v spiralo omogoča mnogokratno razmnoževanje in kopiranje delovnih listov brez nevarnosti poškodovanja didaktične mape)


Kaj je didaktična mapa “Samozavedanje - 1. triletje”

“Samozavedanje - 1. triletje” je didaktična mapa z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Vsebina didaktične mape “Samozavedanje - 1. triletje”

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje samozavedanja, pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja in razvoja identitete

≈ izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

≈ 36 delovnih listov

Namen didaktične mape “Samozavedanje - 1. triletje”

Spodbujanje samozavedanja pri otrocih in učencih, njihove pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega mapa “Samozavedanje - 1. triletje”

≈ samozavedanje

≈ pozitivna samopodoba

≈ pozitivno samovrednotenje

≈ razvoj identitete

≈ razvoj kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev


Seznam delovnih listov


1. Kdo sem jaz - dečki

2. Kdo sem jaz - deklice

Namen: Otroci razmišljajo o sebi in se opišejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi.

3. Moji prstni odtisi

Namen: Otroci razmišljajo o sebi, o svoji enkratnosti, neponovljivosti in individualnosti.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem, da je vsak med nami popolnoma enkraten in neponovljiv, da na celem svetu ni nobenega identičnega otroka oziroma človeka; spodbujanje razprave.

4. Moja prijateljstva

Namen: Otroci razmišljajo o prijateljstvu in svojih prijateljih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o pomenu prijateljstva, o tem, kaj pomeni prijateljstvo, kaj pomeni imeti dobre prijatelje in biti dober prijatelj; spodbujanje razprave.

5. Avtoportret

Namen: Otroci razmišljajo o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju; spodbujanje razprave.

6. Moja pesem z akrostihom

Namen: Otroci razmišljajo o sebi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju; spodbujanje razprave.

7. Všeč sem si, všeč sem ti

Namen: Otroci razmišljajo o sebi in o tem, kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju, k razmišljanju o tem, kako jih zaznavajo in vidijo drugi; spodbujanje razprave.

8. Kaj nam je všeč pri tebi – 25 vpisov

9. Kaj nam je všeč pri tebi – 12 vpisov

Namen: Otroci razmišljajo o sebi, kako sami vidijo sebe in kako jih vidijo drugi.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, videnju sebe, samopodobi, samovrednotenju; spodbujanje razprave.

10. Moja roža

Namen: Otroci razmišljajo o sebi in o stvareh, pri katerih so uspešni in zadovoljni sami s sabo.

Vloga odraslega: Otroci razmišljajo o sebi in o stvareh, pri katerih so uspešni in zadovoljni sami s sabo.

11. Prijateljska dlan

Namen: Otroci razmišljajo o tem, kako jih drugi vidijo in kaj cenijo pri njih.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem, kako jih drugi vidijo, kako jih zaznavajo in kaj cenijo pri njih; spodbujanje razprave.

12. Moj posebni prijatelj – moja posebna prijateljica

Namen: Otroci razmišljajo o tem, kaj cenijo in kaj jim je všeč pri prijateljih in jim to tudi povedo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem, kaj cenijo pri svojih prijateljih, o pomenu pozitivne povratne informacije - kako pomembno je, da ljudem okrog sebe povedo, kaj jim je všeč pri njih; spodbujanje razprave.

13. Prijateljska zgodba

Namen: Otroci razmišljajo o prijateljstvu.

Vloga odraslega: Napiši zgodbo o tem, kaj sta skupaj počela ali bi počela s prijateljem ali prijateljico.

14. Najboljša stvar vseh časov

Namen: Otroci razmišljajo o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli.

Vloga odraslega:Usmerjanje otrok k razmišljanju o dobrih, prijetnih stvareh, ki so jih doživeli; spodbujanje razprave.

15. Vsak je dober pri čem - dečki

16. Vsak je dober pri čem - deklice

Namen: Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja in pozitivnega vrednotenja drugih - otroci razmišljajo o tem, kaj zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem kaj znajo in zmorejo oni in kaj znajo in zmorejo njihovi prijatelji in prijateljice; spodbujanje razprave.

17. Moje najljubše stvari

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki so otrokom pri srcu.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki so jim blizu, pri srcu, ljube; spodbujanje razprave.

18. Stvari, ki jih ne maram

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in stvareh, ki jih otroci ne marajo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki jim niso všeč in jih ne marajo; spodbujanje razprave.

19. Kaj si želim za rojstni dan

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi in o svojih željah.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o svojih željah; spodbujanje razprave.

20. Mi je všeč, mi ni všeč

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o sebi, o interesih, všečnih stvareh.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki so jim všeč in jih radi počnejo.

21. Kaj mislim o dejavnostih v šoli

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o stvareh, ki jih otroci radi počnejo v šoli; iskanje močnih in manj močnih področij.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o stvareh, ki jih radi in manj radi počnejo v šoli; spodbujanje razprave.

22. Če bi bil žival - dečki

23. Če bi bila žival - deklice

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, razmišljanja o sebi, ki so učencem všeč.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi, o tem, kako se vidijo; spodbujanje razprave.

24. Moja družina

Namen: Spodbujanje razmišljanja o svoji družini, o tem, kaj učenci cenijo pri svoji družini in njenih članih.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o svoji družini in družinskih članih; spodbujanje razprave.

25. Kako bi se predstavil - dečki

26. Kako bi se predstavila - deklice

Namen: Razmišljanje o sebi, o tem, kako se otroci in učenci vidijo in opišejo.

Vloga odraslega: Spodbujanje razmišljanja o sebi, svojih značilnostih in posebnostih.

27. Moje najljubše jedi

Namen: Spodbujanje samopodobe - razmišljanje o jedeh, ki jih imajo otroci najraje.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi; spodbujanje razprave.

28. Kaj vse zna moja noga

Namen: Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja - otroci razmišljajo o tem, kaj zmorejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem kaj zmorejo; spodbujanje razprave.

29. Kaj vse zna moja roka

Namen: Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja - otroci razmišljajo o tem, kaj zmorejo.

Vloga odraslega: Usmerjanje otrok k razmišljanju o tem kaj zmorejo; spodbujanje razprave.

30. Sam svoj šef - dečki

31. Sam svoja šefinja - deklice

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodbe in samovrednotenja, premagovanja svojih pomanjkljivosti, razumevanja pomena osebne moči.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivne samopodbe in samovrednotenja, spodbujanje razumevanja pomena osebne moči; spodbujanje razprave.

32. Goooool! – žoge

33. Goooool! - gol

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

34. Veriga uspehov

Namen: Spodbujanje razmišljanja o pomenu osebnih ciljev in njihovega uresničevanja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu osebnih ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja; spodbujanje razprave.

35. Kaj mi gre dobro

Namen: Spodbujanje pozitivne samopodobe in samovrednotenja.

Vloga odraslega: Usmerjanje učencev k razmišljanju o pomenu pozitivne samopodobe in samovrednotenja; spodbujanje razprave.

36. Kaj lahko povem o mojem otroku - list za starše

Namen: Ugotavljanje, kako starši vidijo svojega otroka; pridobivanje dodatnih pomembnih podatkov o otroku, takšnih, ki se zdijo staršem pomembni za tiste, ki želijo bolje spoznati njihovega otroka.

Vloga odraslega: Posredovanje vprašalnika staršem (oziroma otrokom za njihove starše).

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik