abc.viz
Materiali, viri, pripomočki, delavnice, vprašalniki in ideje za vzgojitelje in učitelje
Materiali, viri, pripomočki, delavnice, vprašalniki in ideje za svetovalne delavce
Materiali in članki za ravnatelje in vodje
Več o portalu
Nazaj na prvo stran
Pošlji e-sporočiloMateriali, viri, aktivnosti in delavnice za delo z otroki v vrtcu

Preko tega dela portala lahko dostopate do materialov, virov, aktivnosti in delavnic za delo z otroki v vrtcu.

Razvojno ustvarjalne aktivnosti in delavnice za delo s predšolskimi otroki
Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice so namenjene spodbujanju različnih vidikov razvoja otrok.
Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice - spodbujanje prostorskih predstav in raziskovanje z različnimi masami in materiali za oblikovanje, gnetenje Aktivnosti in delavnice, v katerih otroci preko raziskovanja z različnimi masami in materiali skozi konkretne izkušnje spoznavajo, raziskujejo in odkrivajo sebe in svoje zmožnosti, okolje in svet.
Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice - spodbujanje radovednosti, raziskovanja, spoznavanja: raziskovanje okolja in pojavov v okolju Aktivnosti in delavnice, v katerih otroci raziskujejo in odkrivajo okolje in svet okrog sebe.
Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice za spodbujanje spoznavnega razvoja Aktivnosti in delavnice, namenjene spodbujanju spoznavnega in intelektualnega razvoja.
Aktivnosti in delavnice za raziskovanje čutov in sveta zaznavanja
Razvojno-ustvarjalne aktivnosti in delavnice, ki so namenjene raziskovanju petih čutov in čutil za okus, vonj, sluh, vid in tip, spodbujajo učenje skozi konkretne in zanimive izkušnje.
Delavnice: vsi čuti
Delavnice: vonj
Delavnice: sluh
Delavnice: vid
Delavnice: tip
Delavnice: okus
Pomembne značilnosti in mejniki razvoja otrok v predšolski dobi
Pregled nekaterih pomembnih značilnosti in mejnikov razvoja otrok v predšolski dobi.
Nekatere razvojne značilnosti in pomembni razvojni mejniki v obdobju od rojstva do otrokovega dopolnjenega 3. leta Pregled razvojnih značilnosti in mejnikov od rojstva do tretjega leta.
Nekatere razvojne značilnosti in pomembni razvojni mejniki v starosti od 3 do 6 let Pregled razvojnih značilnosti in mejnikov od tretjega do šestega leta.
Razvoj otrok in mladostnikov
Izbrane misli
Sporočila otrok in mladostnikov odraslim
© dr. Kristijan Musek Lešnik in Inštitut za psihologijo osebnosti, 2007

Članki, viri, pripomočki, vprašalniki in drugi materiali objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2007. Naročniki lahko neomejeno uporabljajo, tiskajo in razmnožujejo vsebino portala. Spreminjanje vsebine ni dovoljeno.