LSNPV-12


Dobrodošli na predstavitvenih straneh lestvic in vprašalnikov abc.viz


Lestvice in vprašalniki abc.viz so pripomočki za preventivno in svetovalno delo z otroki in mladostniki. Lestvice in vprašalniki, ki so nastajali med leti 2002 in 2009, so namenjeni pomoči pri ugotavljanju in prepoznavanju različnih pojavov in morebitnih težav otrok in mladostnikov. Uporabljajo se individualno ali skupinsko in olajšujejo prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki morda potrebujejo pomoč učiteljev, svetovalnih delavcev ali drugih strokovnjakov.


NA TEH PREDSTAVITVENIH STRANEH SI LAHKO OGLEDATE PRIMER LESTVICE:

Primer lestvice (.pdf, 0.19 MB) LZSPR - Lestvica zaznane socialne podpore v razredu


Pomembna prednost lestvic in vprašalnikov abc.viz je široka uporabnost. Od psihodiagnostičnih sredstev in vprašalnikov se razlikujejo, ker njihova uporaba ni omejena le na psihologe, pač pa jih lahko uporabljajo tudi drugi svetovalni delavci, nekatere pa tudi učitelji (kategorija uporabe je označena pri vsaki posamezni lestvici oziroma vprašalniku). Prav tako so lestvice in vprašalniki načrtovani tako, da naročnikom omogočajo najpreprostejše razmnoževanje odgovornih listov in ne zahtevajo dodatnega nakupovanja dragih listov. Lestvice in vprašalniki abc.viz niso psihodiagnostični inštrumenti: če odgovori posameznih otrok ali mladostnikov na kateri od lestvic ali vprašalnikov opozorijo na morebitne težave na nekem področju, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.


Do lestvic in vprašalnikov abc.viz dostopate preko menija na levi strani spletne strani. Vsaka lestvica oz. vprašalnik ima posebno predstavitveno stran z osnovnimi podatki in predstavitvijo, s povezavami do lestvice oz. vprašalnika v elektronski obliki (pdf format). Ob predstavitvi vsake lestvice oziroma vprašalnika so navedeni tudi naslednji pomembni podatki:

Kategorija: podatek o tem, kdo lahko uporablja lestvico oziroma vprašalnik
Starostni razpon: katerim starostnim skupinam otrok oz. mladostnikov je namenjen
Število postavk: število postavk/vprašanj na odgovornih listih
Čas izponjevanja: približen čas izpolnjevanja odgovornega lista
Čas vrednotenja: približen čas vrednotenja odgovornega lista (pri mnogih lestvicah oz. vprašalnikih so priložene šablone oz. matrice za vrednotenje, ki jih lahko natisnete ali kopirate na prosojno folijo in olajšujejo vrednotenje
Izpolnjevanje: predvideni način izpolnjevanja lestvice oz. vprašalnika


Lestvice in vprašalniki abc.viz so na voljo v dveh oblikah: tiskani in elektronski. Tiskani priročniki so vezani z žično spiralo, ki omogoča preprosto in neomejeno razmnoževanje različnih oblik vprašalnikov. Za naročnike spletnega portala abc.viz pa so vse lestvice in vprašalniki v celoti dostopni preko tega spletnega mesta v elektronski obliki (pdf format), ki prav tako omogoča neomejno razmnoževanje.


Lestvice in vprašalniki na teh straneh so nastajali med leti 2002 in 2009, v prvi polovici leta 2009 pa že poteka priprava nadaljnjih vprašalnikov in lestvic.

Opozorilo!

Pri uporabi lestvic in vprašalnikofv abc.viz upoštevajte navodila za uporabo (kategorijo, starostni razpon). Nepravilna uporaba in neupoštevanje navodil lahko vodi do neveljavnih rezultatov in ne koristi otrokom oziroma mladostnikom.

© IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik