Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikCurriculum Vitae - Kristijan Musek LešnikIzobrazba

1995

Diplomiral na Oddelku za psihologijo, Filizofska Fakulteta v Ljubljani

1999

Magistriral na Oddelku za psihologijo, Filizofska Fakulteta v Ljubljani

2003

Doktoriral na Oddelku za psihologijo, Filizofska Fakulteta v Ljubljani


Delovne izkušnje / imenovanja 

                                                                                           

1993 do 1995

Gimnazija Vič, Ljubljana, učitelj psihologije

1996 do 1999

Visoka Policijsko Varnostna šola, asistent za področje psihologije, predavatelj predmeta Psihologija 1

1999 do 2005

Inštitut za psihologijo osebnosti, direktor

2003 do 2004

Filozofska fakulteta, Ljubljana, dopolnilna zaposlitev kot raziskovalec na raziskovalnem projektu

2004

Imenovan v Svet za oblikovanje politik na področju predšolske vzgoje na Ministrstvu za šolstvo

2005

S strani ministra predlagan za člana Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

2005 do 2006

Zavod Žiga Zois, direktor

2006 naprej

Inštitut za psihologijo osebnosti, direktor

2006

Povabljen kot predvideni nosilec dveh predmetov na programu študija psihologije na Filozofski Fakulteti v Mariboru (v nastajanju) k pripravi študijskega programa za predmet Motivacija in emocije in predmet Osebnost

2006

Ustanovitev lastne znamke IPSOS

2007

Fakulteta za management, Koper, Primorska Univerza; imenovan v naziv docent za področje Psihologija v managementu

2007/08

Fakulteta za management, Koper, Primorska Univerza; nosilec predmeta Psihološki vidiki upravljanja z ljudmi (dodiplomski študij) in soizvajalec pri predmetu Ravnanje z ljudmi (specialistični podiplomski študij Management v izobraževanju).

2007/08

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje; nosilec predmeta Management kadrov in zaposlovalne politike (pododiplomski študijski program Management znanja), nosilec predmeta Družbene prakse komuniciranja (dodiplomski študijski program Ekonomija v sodobni družbi).

2007/08

Visokošolski študijski program Multimedijske komunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; izvajalec pri predmetu Vizualne komunikacije in psihologija


Bibliografija / seminarji / predavanja

                                  

Avtor ali soavtor več kot 30 knjig, priročnikov in samostojnih gradiv.

Avtor ali soavtor več kot 10 znanstvenih in strokovnih člankov ali prispevkov na mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih in konferencah.

Urednik in/ali prevajalec več kot 40 knjig.

Predavatelj ali voditelj številnih seminarjev in delavnic.


Članstvo v strokovnih organizacijah in združenjih      

                                                

APA – American Psychological Association (international affiliate)

ISSWOV – International Society for the Study of Work Values and Behaviour

DPS – Društvo psihologov Slovenije

IPA – Internationa Police Association


Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!