Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikNekateri psihološki vidiki vodenja


Včasih se zdi razlika med upravljanjem in vodenjem tako majhna, da nekateri obe besedi nekritično uporabljajo v isti sapi in za enak pomen. V resnici je razlika med posledicami, ki jih imata za podjetje, za njegove ljudi, in za njegove rezultate ... ogromna.Razliko med tistimi, ki upravljajo in tistimi, ki vodijo, vidim predvsem kot razliko med koordiniranjem procesov in koordiniranjem ljudi. To pa je prav tista razlika, zaradi katere je vodenje tako zelo zelo povezano s psihologijo, da se ju preprosto ne da ločiti.

Menedžerji delajo stvari prav; vodje delajo prave stvari!

Peter Drucker

Če razmišljam o tem, katera plat vodenja je danes med menedžerji najbolj zanemarjena, se ne morem znebiti vtisa, da gre velikokrat prav za psihološke dejavnike. Dandanes so podjetja in menedžerji tako obremenjeni s "trdimi" podatki, da nehote zanemarjajo "mehko tkivo" podjetij - ljudi, njihove želje, vrednote, prepričanja, hrepenenja. In četudi se da z upravljanjem podjetij in ljudi zagotoviti zavidljivo kakovost, ni dvoma, da pot do prave odličnosti in vrhunskih rezultatov vodi le preko učinkovitega vodenja zavzetih in predanih ljudi.

Pokojni David Packard, soustanovitelj in vir navidha podjetja Hewlett Packard, je nedolgo pred smrtjo dejal: "Zakaj smo tu? Mislim, da veliko ljudi napačno predpostavlja, da podjetje obstaja samo za ustvarjanje denarja. Denar je pomemben del obstoja podjetja, če je podjetje količkaj dobro. Vendar rezultat ni vzrok. Moramo iti globlje in najti razlog za naš obstoj. In ko bomo raziskovali ta vprašanja, bomo neizbežno prišli do zaključka, da se skupina ljudi zbere in obstaja kot ustanova, ki ji rečemo podjetje, zato da lahko skupaj ustvarijo nekaj, česar ne bi mogli ustvariti vsak posebej - prispevajo k družbi, ugotovitev, ki je, četudi zveni obrabljeno, temeljna."

Težko bi našel bolj verodostojnega človeka (čeprav bi se jih našlo še veliko, od Jacka Welcka do Akita Morite), da bi povzel razumevanje tiste temeljne značilnosti, po katerem se vodje ločijo od tistih, ki ostanejo zgolj upravljavci: zmožnost, da pomagajo svojim podjetjem in ljudem najti smisel celotnega početja, in ga skupaj z osrednjimi vrednotami in filozofijo podjetja povezati v močno silo, ki podjetje in njegove ljudi usmerja na poti priti zastavljenim vizijam in ciljem. Zmožnost, ki lahko pomeni ključno razliko za doseganje odličnosti in vrhunskosti. Zmožnost, ki vse prevečkrat spi zimsko spanje, namesto da bi vrvela. Zmožnost, pri kateri igra psihologija ključno vlogo. žIn - zelo pomembno - zmožnost, ki lahko integrira dejavnike v podjetju na način, ki zagotovi tudi drugim ključnim skupinam ljudi (na primer potrošnikom) celovito izkušnjo, katere "dodana vrednost" postane ključni dejavnik

Vodenje, ki se naslanja na jasno identiteto, vrednote, poslanstvo in vizijo podjetja (oziroma znamke) ima tudi mnogo širši domet, ko v podjetju sproži sinergije, ki sežejo daleč navzven - navsezadnje lahko zagotovijo celovito integrirano izkušnjo, ki pri potrošnikih, iskalcih zaposlitve, investitorjih in drugih vzbudi ključno "dodano vrednost", zaradi katere rečejo: "to je to!"


Izbrani članki na temo psiholoških vidikov vodenja (© Kristijan Musek Lešnik, 2001-2006)


Članek Vodenje ni stanje, pač pa gibanje
Članek Ujemanje med vodjo in podjetjem
Članek Vodenje in pozitivna pričakovanja
Članek Vodenje, spremembe, rast in razvoj
Članek Načrtovanje izboljšav
Članek Zakaj podjetja spodbujajo povprečnost?
Članek Vodenje in vizija
Članek Kako vizija vpliva na podjetje
Članek Pomen vizije za podjetje
Članek Nadzorovanje prihodnosti
Članek Zakaj podjetja rabijo vizije
Članek Moč pozitivnih predstav za podjetja
Članek Podjetje se mora naučiti prilagajati spremembam
Članek Ali razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja?
Članek Kdo ustvarja vizijo
Članek Značilnosti vizionarskih podjetij
Članek O vizijah ni dovolj le govoriti
Članek Življenje z vizijo
Članek Uresničevanje vizije je "potovanje"
Članek Kaj storiti, ko podjetje uresniči vizijo
Članek Omejitve team-building seminarjev in delavnic
Članek Vizije niso isto kot cilji
Članek Ozki in togi cilji lahko omejijo prožnost podjetja
Članek Zakaj je vrednote, poslanstvo in vizijo smiselno zapisati?
Članek Funkcija zapisanih izjav o vrednotah, poslanstvu, viziji
Članek Zakaj nekateri zapisi vrednot, poslanstva, vizije ne delujejo
Članek Kdo naj bo vključen v razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji in kdo naj jo vodi
Članek Najpogostejše ovire za razpravo o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Najpogostejša tveganja ob razmišljanju o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Pomen organizacijskih vrednot za podjetje
Članek Kako delujejo vrednote v podjetju
Članek Zakaj razmišljati o organizacijskih vrednotah
Članek Zakaj podjetje rabi "skupne" vrednote
Članek Prednosti široke razprave o vrednotah
Članek Katere vrednote največkrat poudarjajo podjetja
Članek Pomen iskrenosti za podjetja
Članek Razkorak med poudarjanimi in resničnimi vrednotami
Članek Kaj za podjetje pomeni razprava o poslanstvu
Članek Pomen jasne opredelitve in zapisa poslanstva
Članek Posledice "dobre" izjave o poslanstvu
Članek Veliko problemov z moralo med zaposlenimi izvira – iz napačnih zdravil!
Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!