Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikZakaj se je treba pogovarjati o viziji podjetja


Vizionarski voditelji umrejo. Vizionarski izdelki zastarijo. Vizionarska podjetja gredo naprej. Jim Collins in Jerry I. Porras

Nihče ne more reči podjetjem in menedžerjem očitati, da ne govorijo o vizijah. Težje je zavrniti tiste, ki pravijo, da je v podjetjih sicer veliko govora o vizijah, veliko manj pa je res narejenega. Ker imajo še kako prav!

Danes ima skoraj vsako podjetje, direktor, menedžer, vodja nekje napisano svojo vizijo. Mnogi radi povedo, da jo imajo, drugi z veseljem pokažejo pisan list z barvnimi ilustracijami, tretji se smehljajo s plakata na steni. Težava vizij je, da zgolj in na papirju ne pomenijo nič. Dokler se ne zasidrajo v um in v srce odločilne večine ljudi v podjetju, so vredne samo toliko, kolikor je stal na papir, na katerem so natisnjene.

Vizija, ki jo ljudje "posvojijo" lahko postane odločilno orodje podjetja na poti k odličnosti in želeni prihodnosti, in odločilno orožje v borbi za obstanek. Vizija, ki ne sproži plaza razmišljanj, prizadevanj in naporov, usmerjenih k enemu samemu cilju, k njenemu uresničevanju, je mrtev list papirja. Na papirju med eno in drugo velikokrat ni velikih razlik - se pa silovito razlikuje pot, kako podjetje pride do njih, in še bolj silovito posledice, ki jih sprožita.


Kaj pomeni razmišljanje o viziji podjetja? In kakšne so posledice jasne vizije?


Učinkoviti ljudje redko sedijo in čakajo, da se jim zgodijo stvari. Raje gredo ven in se zgodijo stvarem.

Elinor Smith

Pomemben skupni imenovalec mnogih odličnih, učinkovitih podjetij in skupin je jasna predstava o tem, kaj želijo skupaj ustvariti in uresničiti. Ko si ljudje delijo vizijo, ki navdihuje in se jih »dotakne«, se sprosti pomembna čustvena moč in energija. Takšna delitev vizije, ki vključuje pričakovanja, upanja in želje ljudi v podjetju, je ključ do poenotenja dejanj in ravnanj, skupna vizija pa tisti magnet, ki vleče k skupnemu cilju, in ljudem v podjetju omogoči, da na tej poti ustvarijo več in bolje.

Če ni skupnega cilja, postavijo ljudje v ospredje – lastne!

Charles Handy

Jasna predstava o tem, kaj želijo ustvariti, loči učinkovita podjetja od neučinkovitih. Uspešna podjetja vedo, »kdo« so in zakaj so, in vedo, kam gredo. Te vizije jih v različnih obdobjih sprememb, rasti, priložnosti (pa tudi nazadovanj in težav) opozarjajo, ali gredo v »pravo smer« ali so morda nehote zavila z nje. Hkrati pa spodbujajo njihove ljudi k odgovornemu delu in vrhunski učinkovitosti - učinkovitost podjetja je najvišja, kadar zaposleni (vsaj pomembna večina) razumejo vizijo kot skupen dogovor. Bolj kot se ljudje čutijo soavtorje vizije, laže jo »posvojijo«.

Narava je dala ljudem dva konca – enega za sedenje in drugega za razmišljanje. Vse odtlej je človekov uspeh ali neuspeh odvisen od tega, katerega bolj uporablja.

George R. Kirkpatrick

Podjetje skozi proces nastajanja vizije razvija kompetence za učinkovito odgovarjanje na izzive okolja; hkrati pa tudi za proaktivno vplivanje na spremembe v njem. Z njihovo pomočjo lahko začne načrtno »povzročati« okoliščine, kakršne želi, in s pomikom od reaktivne proti proaktivni naravnanosti preseže ujetost v krog pasivnega odzivanja na dogodke in nenehnega "gašenja požarov". Tu se pokaže bistvena razlika med podjetjem, ki nadzoruje svojo prihodnost in podjetjem, ki se osredotoča zgolj na svojo sedanjost in pasivno opazovanje okoliščin.

Vzemite svojo usodo v svoje roke, ali pa jo bo vzel kdo drug.

Jack Welch

Tako kot za človeka ni dobro, če mu drugi določajo usodo, ni dobro, če podjetje vajeti svojega delovanja in življenja prepusti iz svojih rok. In vendar mnogi menedžerji ravnajo tako kot kapitan, ki sede na palubo in čaka, kam bodo vetrovi in valovi popeljali njegovo ladjo. Kot da bi verjeli, da je nadzorovanje okoliščin in prihodnosti umetnost, sposobnost, ki jo imajo izbrani ljudje in karizmatični voditelji, se preprosto ustrašijo razvijanja mehanizmov za učinkovito soočenje z okoliščinami, njihovo napovedovanje in nadzorovanje na poti k želeni prihodnosti.

Ladja je v pristanu na varnem, a ladje niso grajene za to. Odjadrajte na morje in počnite nove stvari.

Grace Hopper

Imeti vizijo pomeni odpraviti se na pot od znanega k neznanemu. Od biti k postati. Od danes k jutri. Vizija ustvarja želeno prihodnost iz današnjih dejstev, upov, sanj, pričakovanj, nevarnosti in priložnosti. Daje spodbudo za pot od tam, kjer se podjetje nahaja, tja, kamor si želi; s postopnimi koraki in razumnim tempom. Zato je ustvarjanje vizije tisti odločilni proces v podjetju, ki prebuja ključne moči za učinkovito soočanje s stvarnostjo, in za trajnostni razvoj in učenje.


Izbrani članki na temo vizije podjetja (© Kristijan Musek Lešnik, 2001-2006)


Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot korenine in kompas podjetja
Članek Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?
Članek Kako vizija vpliva na podjetje
Članek Pomen vizije za podjetje
Članek Zakaj podjetja rabijo vizije
Članek Moč pozitivnih predstav za podjetja
Članek Nadzorovanje prihodnosti
Članek Podjetje se mora naučiti prilagajati spremembam
Članek Posledice ustvarjanja vizije
Članek Ali razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja?
Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot dejavnik upravljanja odnosov s potrošniki (CRM), integriranih marketinških komunikacij (IMC), korporativne družbene odgovornosti in strateškega načrtovanja
Članek Podjetje mora razumeti, kaj nudi ljudem poleg storitev, izdelkov, delovnih mest - "mehke stvari"
Članek Kaj dajo podjetju jasen občutek poslanstva, jasne vrednote in jasna vizija
Članek Kdo ustvarja vizijo
Članek Vodenje in vizija
Članek Pot in ovire na poti do uspešne in učinkovite vizije
Članek Kaj loči dobre vizije od slabih
Članek Značilnosti vizionarskih podjetij
Članek O vizijah ni dovolj le govoriti
Članek Življenje z vizijo
Članek Vizije niso isto kot cilji
Članek Ozki in togi cilji lahko omejijo prožnost podjetja
Članek Zakaj je vrednote, poslanstvo in vizijo smiselno zapisati?
Članek Funkcija zapisanih izjav o vrednotah, poslanstvu, viziji
Članek Zakaj nekateri zapisi vrednot, poslanstva, vizije ne delujejo
Članek Kdo naj bo vključen v razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji in kdo naj jo vodi
Članek Najpogostejše ovire za razpravo o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Najpogostejša tveganja ob razmišljanju o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Uresničevanje vizije je "potovanje"
Članek Kaj storiti, ko podjetje uresniči vizijo
Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!