Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikZakaj se je treba pogovarjati o poslanstvu podjetja


Ko sta v poznih 40. letih prejšnjega stoletja Masaru Ibuka in Akito Morita ustanavljala podjetje Tokyo Tsushin Kogyo, sta najprej zapisala njegovo filozofijo. Čeprav danes podjetje ne izdeluje več delov za radijske aparate in kuhalnikov za riž, s katerimi se je podalo na tržišče, se ni spremenila temeljna filozofija podjetja, ki sta jo takrat zapisala ustanovitelja. In to kljub temu, da je medtem podjetje spremenilo ne le izdelke, ampak tudi ime – v SONY!

Jasen občutek poslanstva je ena od najpomembnejših moči podjetja, osrednji dogovor med podjetjem in ključnimi skupinami (zaposlenimi, vodstvom, potrošniki, drugimi deležniki, skupnostjo). Podjetje lahko v njem najde mo(go)čno orodje za zagotavljanje odličnosti na zastavljena poti. Lahko pa ga razume kot zgolj "must do" zapis na papirju. Posledice enega in drugega pristopa so seveda zelo različne.


Kaj pomeni razmišljanje o poslanstvu podjetja? In kakšne so njegove posledice?


Ni dovolj dati vse od sebe; najprej morate vedeti, kaj početi, in potem dati vse od sebe.

W. Edwards Deming

»Kdo smo? Kaj smo? Kakšni smo? Zakaj smo? Za kaj smo? Kaj počnemo? Komu služimo?« Ko podjetje išče odgovore na ta vprašanja, razmišlja o svojem poslanstvu. To razmišljanje pa ima zelo pomembne posledice:

(1) omogoči primerjavo različnih predstav v in o podjetju, njihovo osvetlitev z različnih gledišč, kritično ovrednotenje, iskanje stičnih točk in razlik, ter zavračanje in onemogočanje nekonstrutivnih, neučinkovitih in škodljivih prepričanj,

(2) omogoči enotno podlago za usklajena prizadevanja podjetja in vseh njegovih ljudi (v podjetjih, ki se ne ukvarjajo s svojim poslanstvom, pričakovanja o skupnih prizadevanjih velikokrat temeljijo na hudo zgrešeni predpostavki, da podjetje vsi njegovi ljudje zaznavajo in razumejo enako),

(3) z jasno opredeljenim poslanstvom podjetje sporoča svoje bistvo ne le notranji, ampak tudi zunanji javnosti: sedanjim in prihodnjim zaposlenim, uporabnikom, partnerjem, lastnikom in drugim deležnikom; svojim ljudem daje smernice za načrtovanje in vrednotenje dejanj in ravnanj, drugim pa olajša odločitev, ali in kakšen odnos imeti do podjetja.

Pri vseh rečeh je zdravo od časa do časa postaviti pod vprašaj stvari, ki se nam že dolgo zdijo samoumevne.

Bertrand Russell

Tudi če v podjetju »živi« občutek poslanstva, ki daje sorazmerno konsistentne odgovore na vprašanja kaj je podjetje, zakaj obstaja, kaj počne, na kaj je osredotočeno, kakšni so njegovi cilji. komu služi ipd., ta predstava ni nedvoumna, dokler je podjetje jasno ne opredeli. Nejasna, neenotna in nekonsistentna predstava o poslanstvu pa, namesto da bi povezovala ljudi in skupine v podjetju, drobi njihova prizadevanja. Celo sorazmerno enotna predstava, ki ni jasno dogovorjena in opredeljena, počasi bledi, v podjetju pa se začnejo vse bolj širiti različna pojmovanja o osrednjih prioritetah.

Tudi jasno poslanstvo ima omejen rok trajanja: traja, dokler »živi« v zavesti ljudi v podjetju. Če se ne obnavlja, počasi bledi. Najboljša zaščita proti temu je zapis poslanstva, ki jasno opredeli bistvo podjetja. Tudi najbolj konstruktivna razprava lahko »pade«, če podjetju ne uspe učinkovito preliti njenih spoznanj na papir. Z zapisom, ki nedvoumno opredeli zakaj, za kaj in za koga obstaja in kaj počne, podjetje dobi pomembno orodje za


Izbrani članki na temo poslanstva podjetja (© Kristijan Musek Lešnik, 2001-2006)


Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot korenine in kompas podjetja
Članek Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?
Članek Kaj pomeni poslanstvo?
Članek Kaj za podjetje pomeni razprava o poslanstvu
Članek Ali razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja?
Članek Pomen jasne opredelitve in zapisa poslanstva
Članek Kritični trenutki razprave o poslanstvu
Članek Vrednote, poslanstvo in vizija kot dejavnik upravljanja odnosov s potrošniki (CRM), integriranih marketinških komunikacij (IMC), korporativne družbene odgovornosti in strateškega načrtovanja
Članek Podjetje mora razumeti, kaj nudi ljudem poleg storitev, izdelkov, delovnih mest - "mehke stvari"
Članek Kaj dajo podjetju jasen občutek poslanstva, jasne vrednote in jasna vizija
Članek Zakaj je vrednote, poslanstvo in vizijo smiselno zapisati?
Članek Posledice "dobre" izjave o poslanstvu
Članek Sestavljanje izjave o poslanstvu
Članek Funkcija zapisanih izjav o vrednotah, poslanstvu, viziji
Članek Zakaj nekateri zapisi vrednot, poslanstva, vizije ne delujejo
Članek Kdo naj bo vključen v razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji in kdo naj jo vodi
Članek Najpogostejše ovire za razpravo o poslanstvu, vrednotah, viziji
Članek Najpogostejša tveganja ob razmišljanju o poslanstvu, vrednotah, viziji
Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!