Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikKaj je dobro treba vedeti o zadovoljstvu potrošnikov


Sam Walton, ustanovitelj trgovske verige Wal-Mart, je menda zapisal, da je potrošnik najpomembnejša oseba za podjetje, in da je skrb za potrošnikovo zadovoljstvo osrednja naloga katerega koli podjetja.

Veliko podjetij in menedžerjev trdi podobno.

Mnogo podjetij in menedžerjev, ki trdijo tako, poskuša tako tudi živeti in ravnati. Ne pa vsi!

Nekaterim podjetjem in menedžerjem, ki poskušajo tako živeti in ravnati, uspe razviti učinkovite strategije za zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov. Ne pa vsem!

Razlika med govorjenjem o zadovoljstvu, neučinkovitimi poskusi, in učinkovitim upravljanjem z zadovoljstvom potrošnikov je približno takšna, kot razlika med podpovprečnimi, povprečnimi in vrhunskimi podjetji. Za odlične rezultate pač ni dovolj govoriti, treba se je tudi potruditi; in sam trud ni dovolj, dokler ni prava tudi njegova smer.


Zakaj morajo podjetja nujno razmišljati o zadovoljstvu potrošnikov?


Kar je danes potrošnikova želja, lahko že jutri postane zahteva; jutri bo želel stvari, o katerih danes še ne razmišlja.

Zadovoljstvo je gotovo eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom: zadovoljni potrošniki so za podjetje verjetni kandidati za ponovne nakupe in za širjenje pozitivnih informacij, za potrošnika pa takšna izkušnja pomeni, da mu podjetje »ustreza« in se lahko k njemu varno vrača.

Velika raziskava, ki je na Švedskem zajela več kot 25.000 potrošnikov je potrdila, da podjetja z višjo stopnjo zadovoljstva potrošnikov dosegajo boljše prodajne rezultate in višji ROI.

Samo en šef obstaja: potrošnik. Ki lahko odpusti kogar koli v podjetju, od direktorja navzdol, preprosto s tem, da gre zapravljat svoj denar nekam drugam.

Sam Walton

Potrošniki, ki so zadovoljni z znamko, prodajalno, izdelkom, ali storitvijo, se pogosteje vračajo in pripovedujejo drugim o svojih pozitivnih izkušnjah. In obratno: nezadovoljni potrošniki hitreje odidejo drugam iskat zadovoljstvo drugje, ter o svojih negativnih izkušnjah spregovorijo drugim. Če drži le del teh navedb, ni nobenega dvoma, da zZadovoljstvo potrošnikov torej neposredno vpliva na poslovne rezultate podjetja. Zato je za katero koli podjetje pomembno, za podjetja v dinamičnem in konkurenčnem svetu pa še toliko bolj, kako zna prisluhniti potrošnikom in nagovoriti njihova pričakovanja, potrebe in želje.

Če je zadovoljstvo eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom, je z nezadovoljstvom povsem drugače. Za potrošnika je občutek nezadovoljstva neprijeten. Za podjetje lahko pomeni tisti šum v odnosu s potrošnikom, ki bo usodno vplival na prihodnost tega odnosa in celo širše, nevsezadnje nezadovoljen potrošnik s svojo negativno izkušnjo v povprečju seznani dosti več ljudi kot zadovoljen potrošnik.

Najboljša podjetja ostanejo tako blizu potrošnikom, kot je le mogoče.

Peter Drucker

Ob vsem tem je razumljivo, da podjetja namenjajo ogromno pozornosti načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki vplivajo na potrošnikovo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Povsem drugo vprašanje pa je: ali in kako so pri tem uspešna. Pogosto dosti manj, kot bi lahko bila - in od koder jih velikokrat ne loči ogromen prepad, pač pa le droben korak.


Izbrani članki na temo zadovoljstva potrošnikov (© Kristijan Musek Lešnik, 2001-2006)


Članek Nekaj besed o nezadovoljnih, zadovoljnih in zvestih potrošnikih
Članek "Pravi" potrošniki
Članek Zakaj govoriti o zadovoljstvu potrošnikov
Članek Zakaj se osredotočiti na zadovoljstvo in zvestobo potrošnikov
Članek Podjetja dosti več govorijo o izboljšanju storitev za potrošnike kot res naredijo zanje
Članek Prava in navidezna osredotočenost na potrošnike
Članek Samo govoriti o tem, kako pomembni so potrošniki, je premalo
Članek Ali prizadevanja za zadovoljstvo potrošnikov zadoščajo za vrhunske rezultate?
Članek Sistematično zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov
Članek Ključi za ohranjanje potrošnikov
Članek Merjenje zadovoljstva in napake pri njem
Članek Pričakovanja in zadovoljstvo potrošnikov
Članek Nezadovoljstvo potrošnikov
Članek Zakaj podjetja podcenjujejo moč nezadovoljstva
Članek Načini reševanja nezadovoljstva in pritožb
Članek Pomen učinkovitega odziva na nezadovoljstvo in pritožbe potrošnikov
Članek Potrošniki, ki se skoraj "zgodijo", pa si zadnji hip premislijo
Članek Prekinjanje odnosa med potrošnikom in podjetjem
Članek Pomen pričakovanja in doživete izkušnje za nadaljnje vedenje
Članek Odnos med zadovoljstvom in zvestobo potrošnikov

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!